Vildmarkens förskola

Välkommen till Vildmarkens förskola, som ligger centralt placerad med bra kommunikationer och gångavstånd till det mesta i Hässleholm. Det är en förskola med närhet till både natur och kultur!

Vildmarkens förskola

Foto: Jennifer Modén

Kontakt

Besöksadress: Skytteliden 3, Hässleholm

Solkatten, 0451-26 81 01

Lysmasken, 0451-26 81 02

Trollsländan, 0451-26 81 03

 

Om förskolan

Vildmarkens förskola är en av Hässleholms kommuns centrala förskolor. Vår förskola ligger på gångavstånd till både skogen och centrum med kulturella mötesplatser som biblioteket och kulturhuset.


Här finns tre avdelningar, Solkatten, Lysmasken och Trollsländan. På Solkatten och Lysmasken finns våra yngre barn, 1-4 år, och på Trollsländan finns de äldre barnen, som är 3-6 år.


Vildmarkens inne- och utemiljö är inspirerande och passar både stora och små. Miljön liksom förskolans torg skapar en naturlig mötesplats mellan avdelningarna och bidrar till att skapa nya möten, både mellan barn och mellan barn och vuxna.


På förskolan arbetar förskollärare, barnskötare samt områdets specialpedagog. Tillsammans med rektor arbetar vi gemensamt för att ”varje barn ska få bli sitt bästa” utifrån sina förutsättningar.


Vid vårt gemensamma torg finns förskolans kök som vi är stolta över. I köket lagas god och näringsrik mat. Vi följer Livsmedelsverkets rekommendationer ”Bra måltider i förskolan”. Så mycket mat som möjligt lagas från grunden


Så arbetar vi

Vi arbetar utifrån förskolans läroplan, Lpfö 98, rev 2010, Skollagen, Barnkonventionen och barn- och utbildningsnämndens mål ”alla ska få bli sitt bästa”. Förskolans värdeord glädje, respekt och omtanke genomsyrar tillsammans med övriga styrdokument förskolans arbete.


Vi lyssnar på barnen och vill få dem att förstå och känna att de är viktiga. Det är så vi stärker deras självförtroende och självbild.


Förskolan ska erbjuda barnen en likvärdig utbildning och undervisningen ska innefatta hela läroplanens innehåll. Den didaktiska frågan ”vad ska läras” är grundläggande i undervisningen. Vi ser på lärande som en process, ”lärandeprocess”, där barnens tankar, åsikter och intressen får utrymme i arbetet med läroplanens mål.


Vi vet att kunskap och lärande sker i möte och sampel med andra människor samt i mötet med olika material i lärmiljön. Vi anser att lärande får bäst bäring om det sker i lustfyllda sammanhang, i utforskande lärandelekar där barn och pedagoger upplever och upptäcker tillsammans.


Vi vill att alla som kommer till förskolan ska uppleva en atmosfär och miljö som är välkomnande, tillåtande, samspelande och lärande. Förskolan är barnens arena vilket för oss innebär att förskolans lärmiljöer är tillgängliga för barnen och utformas efter deras behov och intressen. Barn är små kompetenta individer med samma behov som vuxna av att bli sedda och bemötta utifrån den människa de är. De ska ges möjligheter att handla utifrån egna initiativ, att bli lyssnad till, förstådd samt kärleksfullt bemött. Ett relationistiskt förhållningssätt hos samtlig personal är nyckeln för detta.

Sidan uppdaterades