Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vildmarkens förskola

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

Vildmarkens förskola

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Skytteliden 3

281 36 Hässleholm

Telefon

Avdelning Solkatten, 0451-26 81 01

Avdelning Lysmasken, 0451-26 81 02

Avdelning Trollsländan, 0451-26 81 03

Köket, 0451-26 81 04


Förskolechef

Ulrika Wahlqvist

Telefon: 0451-26 78 10


Skicka meddelande till

Vildmarkens förskola

Karta

En förskola med närhet till både natur och kultur!

Vildmarkens förskola

Foto: Jennifer Modén

Om förskolan

Vildmarkens förskola är en av Hässleholms kommuns centrala förskolor som tillhör förskoleområdeområde 4. Vår förskola ligger på gångavstånd till både skogen och centrum, med kulturella mötesplatser som biblioteket och kulturhuset.


I huset finns tre avdelningar; Solkatten, Lysmasken och Trollsländan. På Solkatten och Lysmasken finns våra yngre barn, 1-4 år och på Trollsländan finns de äldre som är 4-6 år.


Vi är stolta över vårt kök, där det lagas god och näringsrik mat. Så mycket mat som möjligt lagas från grunden och är ekologisk.


Så här arbetar vi

Vildmarkens förskola arbetar efter den Svenska förskolans läroplan (Lpfö98, rev. 2010) och efter barn- och utbildningens nämndens mål och vision om att ”alla ska få bli sitt bästa”. Även FNs barnkonvention ligger till grund för vårt arbete.


Vi har en gemensam syn och värdegrund. Våra värdeord som genomsyrar verksamheten är glädje, respekt och omtanke. Vi lyssnar på barnen och vill få dem att förstå att de är viktiga. Det är så vi stärker deras självförtroende och självbild.


I vårt arbete utgår vi från barnens intressen. Olika upplevelser i vardagen stärker barnet. Vi erbjuder en öppen och inbjudande miljö som utmanar barnets utveckling och lärande. Det är av stor vikt för oss att skapa en positiv atmosfär som känns välkomnande och trygg.  


Vildmarkens inne- och utemiljö är inspirerande och passar både stora och små. Miljön skapar en naturlig mötesplats för de tre avdelningarna och vi uppskattar att göra aktiviteter tillsammans.

Sidan uppdaterades 2018-10-19 av Kenneth Englund

Karta

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube
Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun