Vildmarkens förskola

Välkomna till Vildmarkens förskola. Vår förskola är en av Hässleholms kommuns centrala förskolor med plats för 52 barn. Vår förskola ligger på gångavstånd till både skogen och centrum med kulturella mötesplatser som bibliotek och kulturhus.

Vildmarkens förskola

Foto: Jennifer Modén

Kontakt

Besöksadress: Skytteliden 3, Hässleholm

Solkatten, 0451-26 81 01

Lysmasken, 0451-26 81 02

Trollsländan, 0451-26 81 03


Skicka post till förskolan

 

Om förskolan

På Vildmarkens förskola finns tre avdelningar, Solkatten, Lysmasken och Trollsländan. På Solkatten och Lysmasken finns våra yngre barn, 1-4 år, och på Trollsländan finns de äldre barnen, som är 3-6 år.


Vildmarkens inne- och utemiljö är inspirerande och passar både stora och små. Vi strävar efter att skapa naturliga mötesplatser mellan avdelningarna och vårt härliga torg, som ligger mitt i förskolan, bidrar till att skapa nya möten, både mellan barn och mellan barn och vuxna. Här leker, lär och utforskar vi tillsammans. I anslutning till förskolans gemensamma torg finns vårt kök som vi är stolta över.


Vi serverar god och näringsrik mat med salladsbuffé varje dag. Så mycket mat som möjligt lagas från grunden.

Så arbetar vi

Vi arbetar utifrån förskolans läroplan, Lpfö 98, rev 2010, Skollagen, Barnkonventionen och barn- och utbildningsnämndens mål ”alla ska få bli sitt bästa”. Förskolans värdeord glädje, respekt och omtanke genomsyrar tillsammans med övriga styrdokument förskolans arbete.


Vi arbetar med ett relationistiskt förhållningssätt där vi skapar respektfulla gränser och strävar efter att bygga upp goda relationer där allas självkänsla får växa. Vi skapar miljöer som utmanar alla till att utforska, leka och lära.


På förskolan arbetar förskollärare, barnskötare samt en specialpedagog som är knuten till förskoleområdet. Vi tar tillvara allas kompetenser genom samarbete och det kollegiala lärandet tar stor plats och tillsammans med förskolans rektor arbetar vi gemensamt för att ”varje barn ska få bli sitt bästa” utifrån sina förutsättningar.

Besök förskolan

Barngruppernas storlek och sammansättning kan variera från år till år. Om du har frågor om hur det inre arbetet är upplagt kan du kontakta rektor för att få mer information eller boka in ett besök på förskolan.


Inför en kommande förskoleplacering är det många vårdnadshavare som vill besöka olika förskolor. Om du är intresserad av att besöka Vildmarkens förskola kontaktar du rektor och bokar tid för ett besök. Du når oss genom att ringa Hässleholms kommun, 0451-26 70 00.

Sidan uppdaterades