Vena Friskvårdsförskola

Välkommen till Vena Friskvårdsförskola!

Vena friskvårdsförskola i Hässleholm

Foto: Karin Lindahl

Kontakt

Besöksadress: Fredentorpsgatan 14, Hässleholm

Grodan: 0451-26 87 95

Anka: 0451-26 87 73


Skicka post till förskolan

 

Om förskolan

Förskolan ligger på Fredentorp i anslutning till Venaparken. Vi har gångavstånd till Hässleholmsgården och till centrum, Kulturhuset med bibliotek och teater.


På förskolan finns plats för ca 25 barn fördelat på två avdelningar; Grodan för 1-3-åringar och Ankan för 3-6-åringar.


Vena förskola har ett tillagningskök med kokerska som lagar maten. Avdelningarna och köket har ett nära samarbete och daglig dialog.


Utemiljön är varierad, här finns bland annat inbjudande, lummig skog som utmanar motoriskt och väcker upptäckarglädjen hos barnen. På gården finns fruktträd och bärbuskar och möjlighet till att plantera samt ändras efter barnens intresse.

Friskvårdsprofilering - så arbetar vi

Vår förskola har en friskvårdsprofilering. För oss beyder det att vi valt ut vissa delar som vi tycker är extra viktiga. De är utevistelse, gemenskap, kost och måltider, rörelse, lärmiljöer och välmående. Här beskriver vi vad de olika delarna betyder hos oss.

”När fysisk aktivitet, näringsriktiga måltider och hälsosam livsstil är en naturlig del av barnens dag kan utbildningen bidra till att barnen förstår hur detta kan påverka hälsa och välbefinnande.” Läroplan för förskolan, 2018 (Lpfö 18)

”När fysisk aktivitet, näringsriktiga måltider och hälsosam livsstil är en naturlig del av barnens dag kan utbildningen bidra till att barnen förstår hur detta kan påverka hälsa och välbefinnande.” Läroplan för förskolan, 2018 (Lpfö 18)

Forskning visar att barn på naturrika förskolegårdar leker fler lekar, bättre i grupp och mer uthålligt. I miljöer med ojämn terräng tillexempel i skogen tränas barnens balans, vighet och koordination och att springa både snabbt och uthålligt​.

 

Vi har ett utomhuspedagogiskt arbetssätt. Det betyder att vi har planerad undervisning både ute och inne och vi är mycket utomhus, oavsett vilket väder det är. Vi tar till vara barnens upptäckter och använder oss av naturmaterial till att skapa och konstruera med.​ När vi är ute så är vi på förskolegården men besöker också andra miljöer och när vi får tillfälle gör vi längre utflykter. Barnen äter ofta utomhus och ibland tillagas även maten utomhus. De barn som sover, gör detta uteomhus i vagn. 

 

Vi har märkt att barn på Vena friskvårdsförskola håller sig väldigt friska tack vare hög utevistelse.​

Välmående för oss är utrymme för fria val, återhämning och lek​. Vi arbetar för att barnen ska känna sig trygga med all personal och personalen föregår med gott exempel genom att visa varandra respekt och empati.

 

Barnen får möjlighet till återhämtning genom vila, avslappning, sagostund och lugna måltider​. Vi arbetar tillsammans med barnen för att minimera stress och låta varje sak ta sin tid​ och strävar efter att barnen ska vara delaktiga i det vi gör på förskolan. Våra dörrar inomhus är öppna för att skapa ett ömsesidigt klimat.


Rörelse har en självklar plats i vår dagliga verksamhet. ​

  • Det ska ofta ges utrymme för spontan och planerad rörelse i form av dans, lek, gympa både inomhus och utomhus.
  • Vi tar tillvara på barnens naturliga intresse för rörelse samt uppmuntrar och utmanar dem att våga testa nya rörelsesätt​.
  • Pedagogerna deltar aktivt i både planerade och spontana rörelselekar. Att växla mellan rörliga och stillasittande aktiviteter främjar både inlärning och utveckling hos barnet​.
  • En inlärd och automatiserad rörelse frigör tanken till att göra andra saker. Barnen behöver inte tänka på och lägga energi på rörelsen.​

Lärmiljön är viktig för lärande och att ge utrymme för barnens kreativa lek, interaktion mellan barnen och reflektion. Vi ger barnen stort utrymme att styra vad de vill leka och utforska i stunden. Pedagogerna finns nära i barnens lek dels för att skapa undervisningssituationer och för att stötta barnen. ​

 

Vi är flexibla och förändrar lärmiljön både inne och ute utifrån vad barnen är intresserade av och vad de har för behov. Om du som förälder har ideer och tankar tar vi gärna vara på dem.

Maten hos oss är säsongsanpassad, närproducerad, klimatsmart och ekologisk. Måltiderna är en viktig del i den dagliga verksamheten på förskolan och när vi äter samtalar vi med barnen om olika ämnen.

 

Maten lagas på förskolan och ibland utomhus. Det är viktigt för oss att maten är tilltalande och pedagogerna äter tillsammans med barnen för att föregå som gott exempel. Maten serveras som en buffé. Barnen kan själva ta sin mat och de uppmuntras till att smaka på den variation som erbjuds.

 

På förskolegården har vi kompost där barnen lär sig om kretsloppet. Vi odlar och planterar ätbara växter på gården och barnen får dofta, smaka och titta på odlingarna under årets skiftningar​.

Vi arbetar på olika sätt för att ha en god stämning på förskolan. Det gör vi genom att ha ett positivt förhållningssätt och se varje enskild barns behov och styrkor. ​Vi bemöter varandra så som vi själva vill bli bemötta.

 

Samarbete i huset och ett gott klimat är en naturlig del och en viktig förutsättning för verksamheten​ ska fungera.

 

För oss är det viktigt att alla, både barn och vuxna, tycker att det är roligt att komma till förskolan. Vi lägger stor vikt vid inskolningen för att skapa ett gott samarbete mellan hem och förskola. Vi värnar om den dagliga kontakten, med dig som är vårdnadshavare, när vi ger och får information om barnen.​

 

Vi använder oss av Instagram för att ge dig som är vårdnadshavare en inblick i vår verksamhet. Vårt gemensamma Instagram- konto för Vena friskvårdsförskola är låst för allmänheten.​

 

Tieto är vår digitala plattform där du som vårdnadshavare lägger in ert schema och vi publicerar aktuell information.

 

Vi har återkommande traditioner där vårdnadshavare bjuds in. Tillexempel Venaruset på våren och Luciafirande innan jul.​

Sidan uppdaterades