Treklöverns förskola

Treklövern är en mångkulturell förskola. Förskolan ligger på Ljungdala med stora vackra grönområden. I närområdet finns gott om naturupplevelser.

Lyckoklöverns förskola

Foto: Tema klasskort

Kontakt

Besöksadress: Trebackalånggatan 37, Hässleholm

Rektor Lisbeth Nordin

0451-26 87 72, e-post till Lisbeth Nordin


Skicka post till förskolan

 

Om förskolan 

Treklövern har plats för 88 barn i åldrarna 1-5 år som är fördelade på tre avdelningar. Stjärnan, Månen och Solen har barn mellan 1-4 år.

  • Månen. Utelek är viktig, vi försöker gå ut varje dag. Ute har barnen möjlighet att få röra sig, öva sin motorik och sin kroppsuppfattning. Upptäcka, upp och ner för backar, gömma sig i buskarna, gunga och åka kana.
  • Solen. På vår avdelning arbetar vi med projekt som utgår från barnens intresse. Projektet följer som en röd tråd genom dagen.
    Vi utmanar och stöttar barnen utifrån läroplanens värdegrund och inom de olika målområdena såsom språk, naturkunskap, matematik, sång, musik, drama. På avdelningen vill vi ge en inspirerande lekmiljö.
  • Stjärnan. På avdelningen utgår vi från barnens intresse när vi väljer vårt projektarbete. I vårt projekt finns alltid någon form av matematik, språkförståelse, naturkunskap och teknik. De äldsta barnen kan behöva lite utmaning när det gäller deras utveckling och lärande.


Förskolan har eget kök där maten vi äter lagas.


Vår miljö

I vår närmiljö finns det gott om lekplatser. Vi har skog och natur in på knutarna. Vår utegård bjuder på kullar, träd, stora gräsytor, lekredskap och många "vägar" att cykla på. Med bussen tar vi oss till kulturhuset, biblioteket och hembygdsparken.


Så arbetar vi

Vi vill erbjuda en miljö som inbjuder till upplevelser, skapande, experimenterande, lek och lärande.

Alla barn i förskolan, stora som små ingår i något projektarbete. Pedagogisk dokumentation är en viktig del i arbetet. Genom den vill vi synliggöra lärandeprocesser.

Sidan uppdaterades