Thoren Framtid förskola (Fristående förskola)

Thoren Framtid förskola ligger i det natursköna området Garnisonen i Hässleholm.

Kontakt

Besöksadress: Garnisonsvägen 5, Hässleholm

0764-95 81 02

Om förskolan

Thoren Framtid Förskola är en fristående förskola med plats för 65 barn.


Här möter barnen en verksamhet och undervisning som ger förutsättningar att utveckla sina förmågor och lärande. På Thoren Framtids förskolor förbereder vi barnen inför framtiden genom att utveckla sitt Mod, sin Kraft, sin Passion och rustas med ett gott Hjärta.


På Thoren Framtids förskolor förbereder vi barnen inför framtiden genom att utveckla sitt Mod, sin Kraft, sin Passion och rustas med ett gott Hjärta. Modet att våga vara annorlunda, kraften att genomföra starkt och smart och passionen att brinna för sitt uppdrag – allt med ett hjärta som är stort och inkluderande.


Vårt uppdrag är att vara ett komplement till hemmen där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. På Thoren Framtids förskolor ser vi att alla barn har stor kompetens och upptäcker och utforskar sin omvärld med stöd av andra medforskare.


Aktivt skapar sin egen identitet i trygga relationer och erbjuds en utbildning som ger förutsättningar att lyckas. Thoren Framtids förskola vilar på tre grundtankar - personligt, verkligt och digitalt.


Personligt

Utbildningen bygger på trygga relationer och ett inkluderande arbetssätt. För att skapa kreativa och fritt tänkande barn uppmuntrar och utvecklar förskolan olika förmågor och egenskaper. 


Verkligt

Det verklighetsbaserade lärandet skapar en förståelse för omvärlden. Projekten har anknytning till samhället och är framtidsorienterade med inslag av digital teknik. De bygger på barnens nyfikenhet och intressen. Projekten ska skapa värde och ge kunskap till andra. På Thoren Framtids förskolor är leken ett verktyg för lärande som ger mening och bidrar till ny kunskap.


Digitalt 

Information, kommunikation och modern teknik är verktyg i vår vardag och våra projekt. På Thoren Framtids förskolor finns digitala material och modern teknik som ger möjlighet att utforska och upptäcka.


Ansökan

Du ansöker om plats direkt via Thoren Framtids webbplats.

Thoren Framtids webbplats Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades