Thoren Framtid

Rektor

Rebecka Nilsson-Björck

0721-42 16 61

Skicka meddelande

Rebecka.nilsson-bjorck@thorenframtid.se

Postadress/Besöksadress

Thoren Framtid, Hässleholm

Garnisonsvägen 5

281 35 Hässleholm

Telefon: 0764-95 81 02 och 0730-76 93 58

 

 

Frågor om ansökan och kö

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

281 80 Hässleholm

Thoren Framtid förskola (Fristående förskola)

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Thoren Framtid förskola ligger i det natursköna området Garnisonen i Hässleholm.

Här möter barnen en verksamhet och undervisning som ger förutsättningar att utveckla sina förmågor och lärande. På Thoren Framtids förskolor förbereder vi barnen inför framtiden genom att utveckla sitt Mod, sin Kraft, sin Passion och rustas med ett gott Hjärta

Om förskolan

Thoren Framtid Förskola är en fristående förskola med plats för 65 barn.


På Thoren Framtids förskolor förbereder vi barnen inför framtiden genom att utveckla sitt Mod, sin Kraft, sin Passion och rustas med ett gott Hjärta. Modet att våga vara annorlunda, kraften att genomföra starkt och smart och passionen att brinna för sitt uppdrag – allt med ett hjärta som är stort och inkluderande.


Vårt uppdrag är att vara ett komplement till hemmen där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. På Thoren Framtids förskolor ser vi att alla barn har stor kompetens och upptäcker och utforskar sin omvärld med stöd av andra medforskare.


Aktivt skapar sin egen identitet i trygga relationer och erbjuds en utbildning som ger förutsättningar att lyckas. Thoren Framtids förskola vilar på tre grundtankar - personligt, verkligt och digitalt.


Personligt

Utbildningen bygger på trygga relationer och ett inkluderande arbetssätt. För att skapa kreativa och fritt tänkande barn uppmuntrar och utvecklar förskolan olika förmågor och egenskaper. 


Verkligt

Det verklighetsbaserade lärandet skapar en förståelse för omvärlden. Projekten har anknytning till samhället och är framtidsorienterade med inslag av digital teknik. De bygger på barnens nyfikenhet och intressen. Projekten ska skapa värde och ge kunskap till andra. På Thoren Framtids förskolor är leken ett verktyg för lärande som ger mening och bidrar till ny kunskap.


Digitalt 

Information, kommunikation och modern teknik är verktyg i vår vardag och våra projekt. På Thoren Framtids förskolor finns digitala material och modern teknik som ger möjlighet att utforska och upptäcka.

 

Ansökan

Från och med den 1 mars 2020 ansöker du om plats direkt till Thoren Framtid.

 

Mer information och kontaktuppgifter finns på deras webbplats.länk till annan webbplats

 

Efter den 1 mars 2020 ansöker du om plats direkt till thoren Framtid.

Mer information

Sidan uppdaterades 2020-01-22