Stralsunds naturförskola

På Stralsunds naturförskola vill vi erbjuda barnen en trygg, lärorik och kreativ miljö. Det är läroplanen för förskolan samt det utomhuspedagogiska arbetssättet som ligger till grund för vår verksamhet.

tre barn sitter på en sten och tittar ner nog ett vattendrag. Fotograf Kristian Björnlund

Kontakt

Besöksadress: Logementsvägen 3, Hässleholm

Rektor Monika Åkesson

0451-26 79 07, e-post till Monika Åkesson


Skicka post till förskolan

 

Avdelningar

Ekorren: 0451-26 81 10, sms 0709-81 81 10

Hjorten: 0451-26 63 37, sms 0732-49 02 83

Grävlingen: 0451- 26 81 39, sms 0709-81 81 39

Fjärilen: 0451-26 63 38, sms 0723-93 84 31

Humlan: 0451-26 81 08, sms 0709-81 81 08

Nyckelpigan: 0451-26 81 00, sms 0709-81 81 00
Trollsländan: 0451-26 63 36, sms 0721-93 60 46


Om förskolan

Stralsunds Naturförskola ligger i det mycket natursköna Garnisonsområdet som ligger ca 4 kilometer söder om Hässleholms centrum. Ut till oss finns det bra bussförbindelser. Linje 1 går två gånger i timmen och busshållplatsen ligger bara 100 m från förskolan.


Vi är en Grön flagg-certifierad förskola och det betyder att vi aktivt arbetar för en hållbar utveckling. Vi vill på ett lekfullt sätt skapa ett gott miljötänk hos barnen samt värna om vår hälsa och välbefinnande.


Stralsunds Naturförskola är en förskola som är ute mycket, men inte alltid. Vi anpassar utomhusvistelse efter väderlek och årstid, men framför allt efter barnen.


Stralsunds naturförskola är en förskola för alla, vi arbetar utifrån

Vi vill framhålla att Stralsunds naturförskola är en stabil, trygg och utvecklingsbenägen förskola. Vi utgår från varje barns rätt att få de grundläggande behoven tillgodosedda och att barnen har unika egenskaper, intressen och inlärningsbehov. Vår uppgift är att skapa goda förutsättningar för varje barn. Stralsunds naturförskolas personal värnar om ett lugnt och positivt arbetssätt.


Vi uppmuntrar barnens lust och nyfikenhet att lära. Vi ser det som en av vår viktigaste uppgift att förmedla och förankra de grundläggande demokratiska värderingar som vårt samhälle är uppbyggt på.

Mer information

Handlingsplaner

Om du önskar ta del av våra handlingsplaner så får kan du prata med pedagogerna.

Vår verksamhet styrs av barn- och utbildningsnämnden och visionen “Alla ska få bli sitt bästa” Pdf, 2 MB. (Pdf, 2 MB)

Sidan uppdaterades