Stralsunds naturförskola

På Stralsunds naturförskola har barnen en trygg, lärorik och kreativ miljö. Grunden i vårt arbete är förskolans läroplan och ett utomhuspedagogiskt arbetssätt.

tre barn sitter på en sten och tittar ner nog ett vattendrag. Fotograf Kristian Björnlund

Kontakt

Besöksadress: Logementsvägen 3, Hässleholm

Rektor Monika Åkesson

0451-26 79 07, e-post till Monika Åkesson

 

Avdelningar

Ekorren: 0451-26 81 10, sms 0709-81 81 10

Hjorten: 0451-26 63 37, sms 0732-49 02 83

Grävlingen: 0451- 26 81 39, sms 0709-81 81 39

Fjärilen: 0451-26 63 38, sms 0723-93 84 31

Humlan: 0451-26 81 08, sms 0709-81 81 08

Nyckelpigan: 0451-26 81 00, sms 0709-81 81 00
Trollsländan: 0451-26 63 36, sms 0721-93 60 46


Om förskolan

Stralsunds naturförskola ligger i det mycket natursköna Garnisonsområdet, ca. 4 kilometer söder om Hässleholms centrum. Ut till oss finns det bra bussförbindelser. Linje 1 går två gånger i timmen och busshållplatsen ligger bara 100 meter från förskolan.


Vi är en Grön flagg-certifierad förskola och det betyder att vi aktivt arbetar för en hållbar utveckling. Vi vill på ett lekfullt sätt skapa ett gott miljötänk hos barnen samt värna om vår hälsa och välbefinnande.


Vi spenderar mycket tid utomhus men inte alltid. Vi anpassar utomhusvistelse efter väderlek och årstid, men framför allt efter barnens intresse och behov.


stralsunds naturförskola är en förskola för alla, vi arbetar utifrån:

Vi är en stabil, trygg och utvecklingsbenägen förskola. Vi utgår från varje barns rätt att få de grundläggande behoven tillgodosedda och att barnen har unika egenskaper, intressen och inlärningsbehov. Vår uppgift är att skapa goda förutsättningar för varje barn. Stralsunds naturförskolas personal värnar om ett lugnt och positivt arbetssätt.


Vi uppmuntrar barnens lust och nyfikenhet att lära. Vi ser det som en av vår viktigaste uppgift att förmedla och förankra de grundläggande demokratiska värderingar som vårt samhälle vilar på.

Mer information

Handlingsplaner

Om du önskar ta del av våra handlingsplaner så får kan du prata med pedagogerna.

Vår verksamhet styrs av barn- och utbildningsnämnden och visionen “Alla ska få bli sitt bästa”PDF (pdf, 2 MB)

Sidan uppdaterades