Föräldrasamverkan

Gemenskap och samverkan

På Stralsunds förskola vill vi skapa gemenskap som omfattar både barn, föräldrar och personal. För att uppnå detta tycker vi det är viktigt att samverka med dig som förälder. Vi vill att förskolans arbete med barnen ska ske i ett nära och förtroendefullt samarbete.


Varje barn och förälder ska ges en god introduktion och du som förälder är alltid välkommen hos oss. Vi verkar för att Stralsund ska kännas öppet och tillgängligt, så att du ska känna att du och framför allt ditt barn är viktigast i vår verksamhet.


Vi anser att en väl fungerande kommunikation mellan förskolan och hemmet är en förutsättning för att lyckas i vårt uppdrag. Det ska vara enkelt att ha en nära dialog hos oss. Därför erbjuder vi flera och olika forum för information och kommunikation. Här är några exempel:

  • Dagliga avstämningar
  • Utvecklingssamtal
  • Föräldramöten / Föräldrafika
    E-post
  • Sms / Mms


I Läroplanen för förskolan står det att ”För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen.”

Sidan uppdaterades