Inskolning

Trygg relation

Vi tror på en längre inskolning, som hos oss omfattar två veckor. Det är för att barnen och ni som föräldrar ska hinna bygga en trygg relation till personal och övriga barn på förskolan.


Vi börjar med några kortare dagar och utökar efterhand tiden på förskolan, så att barnet får uppleva allt som händer här som till exempel måltidssituationer, samlingar och vila/sovstunder. Efter några dagar testar vi att föräldern går ifrån en kortare stund för att mot slutet av inskolningen lämna barnet under längre tid.


Eftersom alla barn är olika för vi en dialog med varje familj för att göra det så bra som möjligt för det enskilda barnet under inskolningen. Den följs upp med ett inskolningssamtal efter cirka 6-8 veckor.


Sidan uppdaterades