Föräldrasamverkan

Pedagogerna ska tillsammans med vårdnadshavarna lägga grunden till barnens lust för ett livslångt lärande

På Speldosan har vi:

  • daglig kontakt med vårdnadshavare
  • inskolning
  • föräldramöte/trivselkväll
  • utvecklingssamtal

Sidan uppdaterades