Sjumilaskogens förskola

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

Sjumilaskogens förskola

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Garnisonsvägen 4

281 35 Hässleholm

Telefon: 0451-26 81 05

Skicka meddelande till

Sjumilaskogens förskolaRektor

Monika Åkesson

Telefon: 0451-26 79 07

Telefon avdelningar

Lilla Ru: 0451-26 81 05

Ior: 0451-26 81 06

Nalle Puh: 0451-26 81 09

Tiger: 0451- 26 62 65

Telefon kök: 0451-26 62 64

Skicka meddelande

Inskolning

På Sjumilaskogens förskola är varje barn och förälder unik och inskolningen ska anpassas efter varje barn och förälders behov och förutsättningar. Sjumilaskogens följande riktlinjer för inskolningen är en ram som man utgår ifrån och sedan anpassar efter de behov som styr.

För att vi ska ge inskolningen de bästa förutsättningarna har vi valt att utgå från följande punkter:

Inför en inskolning tar ni föräldrar kontakt med förskolan. Ni hälsas välkomna och vi får reda på när ni senast behöver ha era barn inskolade. Det kan skilja från den tid ni ansökt om till den faktiska tiden ni behöver. När alla föräldrar har kontaktat oss planlägger pedagogerna på avdelningen inskolningarna. Därefter hälsas barnet och dess föräldrar välkomna till inskolning och vilket datum som blev överenskommet.

 

Vi utgår från att en inskolning kan ta upp till 9 inskolningsdagar. Om ett barn varit inskolad på en annan förskola eller är van att vistas i andra miljöer utan sina föräldrar kan inskolningen komma att kortas ner. En inskolning startar aldrig på en måndag utan på tisdagar. På så sätt kan pedagogerna planera inskolningsveckan inför att inskolningen börjar.

 

Dag1

Barnet och föräldrarna hälsar på under 1 timme. Då planeras även inskolningen tillsammans med föräldern.


Dag 2-5

Barnet medverkar i verksamheten tillsammans med en aktiv, deltagande och närvarande förälder. Om barnet ser att föräldern är aktiv och tycker om att delta, överförs en trygg och glad känsla till barnet. Barnet ska under dessa dagar prova på olika aktiviteter. Inga avsked mellan barn och förälder sker under dessa dagar. Barnet deltar i verksamheten under ca. 1,5-2 timmar per dag. Under någon av dessa dagar ska ett inskolningsmöte ske mellan ansvarig pedagog och förälder. Se övrig information under inskolningsmöte.

 

Dag 6-7

Samma som ovanstående men det kan nu ske max ett avsked per dag under kortare stunder som sedan ökas på successivt. Det ska vara klara och tydliga avsked. Detta är för att barnen ska lära sig att mamma/pappa går men de kommer snart igen. Det är viktigt att föräldrarna är nåbara per telefon under denna tid.

 

Dag 8-9

Barnet lämnas ca. kl. 9.00 och hämtas igen kl. 14.00. Detta är för att föräldrarna ska känna sig trygga med att barnen klarar av att vara på förskolan. Är föräldrarna trygga så är barnen trygga.

 

På Sjumilaskogen medverkar alla pedagoger i varje barns inskolning. Däremot är en pedagog utsatt som ansvarspedagog för varje barns inskolning. Den ansvariga pedagogen ansvarar för följande:

  • ge all praktisk information till föräldrarna under inskolningen
  • boka och hålla i inskolningsmötet
  • boka och hålla i inskolningssamtalet
  • bli barnets framtida ansvarspedagog som ansvarar för utvecklingssamtal, dokumentation mm.

Inskolningsmöte

Under detta lyfter pedagogen följande frågor:

  • trygghetsattribut så som napp, nalle mm.
  • ev. allergi
  • religion eller andra etniska hänsynstagande
  • ev. information om allmän förskola
  • att inga leksaker följer med till förskolan
  • praktiska ting: blöjor, extra kläder, kläder efter väder, sovtider mm.

Det är viktigt att föräldrarna får en chans att ställa frågor under detta möte.

 

Inskolningssamtal

Detta kommer att ske ca. fyra veckor efter avslutad inskolning.


Hjärtligt välkomna till Sjumilaskogen!


Sidan uppdaterades 2019-02-16 av Gunvor Borre