Inskolning

På Sjumilaskogens förskola är varje barn och förälder unik och inskolningen anpassas efter varje barn och förälders behov och förutsättningar. Vi utgår ifrån våra riktlinjer för inskolning och anpassar sen efter barnets och dina behov som förälder.

Så går det till

När ditt barn fått en plats ho oss tar vi på förskolan kontakt med dig. Ni hälsas välkomna och vi får reda på när ni senast behöver ha era barn inskolade. Det kan skilja från den tid ni ansökt om till den faktiska tiden ni behöver. Vi gör ett schema för när inskolningen ska börja och ni får kort information om hur den ser ut. Vi utgår från att en inskolning kan ta upp till 9 inskolningsdagar.


Om ett barn varit inskolad på en annan förskola eller är van att vistas i andra miljöer utan sina föräldrar kan inskolningen komma att kortas ner. En inskolning startar altit på en tisdag. På så sätt får vi tig att planera inskolningsveckan inför att ni kommer.


Ditt barn får en ansvarit pedagog som ansvarar för inskolningen men alla pedagoger kommer att delta i ditt barns inskolning.


Den ansvariga pedagogen ansvarar för att

  • ge all praktisk information till dig som förälder under inskolningen
  • boka och hålla i inskolningssamtalet
  • bli barnets framtida ansvarspedagog som ansvarar för utvecklingssamtalen

Sidan uppdaterades