Sjumilaskogens förskola

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

Sjumilaskogens förskola

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Garnisonsvägen 4

281 35 Hässleholm

Telefon: 0451-26 81 05

Skicka meddelande till

Sjumilaskogens förskolaRektor

Monika Åkesson

Telefon: 0451-26 79 07

Telefon avdelningar

Lilla Ru: 0451-26 81 05

Ior: 0451-26 81 06

Nalle Puh: 0451-26 81 09

Tiger: 0451- 26 62 65

Telefon kök: 0451-26 62 64

Skicka meddelande

Föräldrasamverkan

På Sjumilaskogens förskola vill vi skapa gemenskap som omfattar både barn, föräldrar och personal. För att uppnå detta tycker vi det är viktigt att samverka med dig som förälder.


Vi vill att förskolans arbete med barnen ska ske i ett nära och förtroendefullt samarbete. Varje barn och förälder ska ges en god introduktion och du som förälder är alltid välkommen hos oss. Vi verkar för att Sjumilaskogen ska kännas öppet och tillgängligt, så att du ska känna att ditt barn och du är viktigast i vår verksamhet.


Vi anser att en väl fungerande kommunikation mellan förskolan och hemmet är en förutsättning för att lyckas i vårt uppdrag. Det ska vara enkelt att ha en nära dialog hos oss. Därför erbjuder vi flera och olika forum för information och kommunikation. Här är några exempel:

  • Dagliga avstämningar
  • Utvecklingssamtal
  • Föräldramöten / Föräldrafika
  • E-post
  • Sms / Mms


 

I Läroplanen för förskolan står det skrivet:

Föräldrasamarbetet är en grundläggande utgångspunkt för förskolans verksamhet. Samverkan mellan hem och förskola ska bygga på öppenhet, ömsesidighet och respekt.

Föräldrasamverkan och föräldrainflytande innebär också att det mellan förskola och hem förs en diskussion om planering och genomförande av förskolans verksamhet.


Läs även om vårt viktiga samarbete vid inskolningen.

Sidan uppdaterades 2018-12-22