Föräldrasamverkan

På Sjumilaskogens förskola vill vi skapa gemenskap med barn, föräldrar och personal. För att uppnå detta tycker vi det är viktigt att samverka med dig som förälder.

Vi vill att förskolans arbete med barnen ska ske i ett nära och förtroendefullt samarbete. Varje barn och förälder ska ges en god introduktion och du som förälder är alltid välkommen hos oss. Vi verkar för att Sjumilaskogen ska kännas öppet och tillgängligt, så att du ska känna att ditt barn och du är viktigast i vår verksamhet.


Vi tror att en väl fungerande kommunikation mellan förskolan och hemmet är en förutsättning för att lyckas i vårt uppdrag. Det ska vara enkelt att ha en nära dialog med oss. Därför erbjuder vi flera olika möjligheter för information och kommunikation.

 

  • Dagliga avstämningar
  • Instagram
  • Utvecklingssamtal
  • Föräldramöten / Föräldrafika
  • Vårfest
  • E-post / informationsbrev
  • Sms / mms

Sidan uppdaterades