Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Sjumilaskogens förskola

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

Sjumilaskogens förskola

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Garnisonsvägen 4

281 35 Hässleholm

Telefon: 0451-26 81 05

E-post

sjumilaskogen@hessleholm.se

Telefon avdelningar

Lilla Ru: 0451-26 81 05

Ior: 0451-26 81 06

Nalle Puh: 0451-26 81 09

Tiger: 0451- 26 62 65

Telefon kök: 0451-26 62 64


Förskolechef

Monika Åkesson

Telefon: 0451-26 79 07

Skicka meddelande till

Sjumilaskogens förskola

Karta

Välkommen till Sjumilaskogens förskola!

Sjumilaskogens förskola

Foto: Marina Holmqvist

Om förskolan

Sjumilaskogen är en förskola där barnet och leken står i centrum. Vi erbjuder en lärorik, trygg och rolig verksamhet som utgår från barnen med läroplanen och leken som grund. Vi har nya, fräscha och genomtänkta lokaler som förändras i takt med barnen och verksamheten.

 

Utemiljön

Förskolan är placerad i ett naturskönt område med en stor och härlig förskolegård med fina gräsytor, grillplats och närhet till skog och sjö, vilket främjar och utmanar barnens fantasi, lek och motorik. Närheten till Hässleholm och bra bussförbindelser ger oss möjlighet att delta i kulturaktiviteter och andra lärandesituationer utanför förskolan.

 

Köket

På Sjumilaskogen är vi priviligierade att ha ett eget tillagningskök. I Anitas kök lagas maten från grunden. Det sprids härliga dofter i huset när maten tillagas och man blir genast nyfiken på vad som ska serveras. Anita använder alltid ekologiska produkter såsom mjölk och andra mejerier samt har alltid kravodlad frukt. Inköpen säsongsanpassas efter vad som är aktuellt för årstiden. Fisken som serveras är MSC-certifierad enligt kriterier för hållbart fiske. Köttet kommer till 100% från svenska gårdar och till det serveras det bl.a. ekologiskt ris och pasta eller närproducerad potatis.

 

Matvanorna har stor betydelse för hälsan, såväl för barn som för vuxna. Bra mat och fysisk aktivitet gör dessutom att barnen blir pigga och får lättare att lära. Bra mat i förskolan betyder att all mat smakar gott, är näringsriktig och motsvarar barnens behov. Anita utbildas även kontinuerligt för säker livsmedelshantering.

 

Så här arbetar vi

Vår verksamhet är tydligt utformad av Läroplanen för förskolan, Lpfö-98, 2010, där alla mål är lika viktiga och självklara.

 

Vi bygger vår verksamhet utifrån följande byggstenar:

  • Vi strävar efter att alla barn känner glädje, lust och lika värde när de kommer till Sjumilaskogen.
  • Vi erbjuder en miljö som stimulerar lärandet och nya upplevelser.
  • Vi vill medverka till att forma goda människor, som tycker om sig själva, för då är man snäll mot andra.

 

Vi anser att det är mycket viktigt att ha en verksamhet som är välplanerad och meningsfull. Därav har varje pedagog enskild planeringstid varje vecka för att kunna fullfölja vårt uppdrag i förskolan. Detta ger oss pedagoger möjlighet till mer kreativt arbete i barngruppen med barnet i centrum.

Sidan uppdaterades 2015-11-23 av Monica Olsson

Karta

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube