Sjumilaskogens förskola

På Sjumilaskogens förskola är barnet och leken i centrum. Vi erbjuder en lärorik, trygg och rolig verksamhet som utgår från barnen med läroplanen och leken som grund. Miljön förändras hela tiden utifrån barnen och verksamheten.

Sjumilaskogens förskola

Foto: Viktoria Elmström

Kontakt

Besöksadress: Garnisonsvägen 4, Hässleholm

Lilla Ru: 0451-26 81 05

Ior: 0451-26 81 06

Nalle Puh: 0451-26 81 09

Tiger: 0451- 26 62 65


Skicka post till förskolan

 

Om förskolan

Sjumilaskogen består av 4 åldersindelade avdelningar och ett gemensamt torg. Vi samarbetar ofta mellan avdelningarna där små och stora barn kan mötas och lära sig av varandra.


Våra avdelningar

Lilla Ru: 1-3 åringar, ca 15 barn.

Ior: 1-3 åringar, ca 15 barn.

Tiger: 3-5 åringar, ca 20 barn.

Nalle Puh: 3-5 åringar, ca 20 barn.

 

Utemiljön

Förskolan är placerad i ett naturskönt område med en stor och härlig gård med gräsytor, gungor, cyklar, rutschkanor, grillplats och närhet till skog och sjö, vilket främjar och utmanar barnens fantasi, lek och motorik. Närheten till Hässleholm och bra bussförbindelser ger oss möjlighet att delta i kulturaktiviteter och andra lärandesituationer utanför förskolan.

 

Köket

På Sjumilaskogen är vi privilegierade att ha ett eget tillagningskök. I köket lagas maten från grunden. Det sprids härliga dofter i huset när maten tillagas och man blir genast nyfiken på vad som ska serveras. Kocken använder i största möjliga mån ekologiska och närproducerade produkter.

 

Så arbetar vi

Vår verksamhet är tydligt utformad av Läroplanen för förskolan, där alla mål är lika viktiga och självklara.


På Sjumilaskogen består verksamheten av olika uttrycksformer som lek, musik, drama, rörelse och skapande. Ett genomgående tema är teater och fester som anordnas av engagerade pedagoger och som alla barn uppskattar väldigt mycket.

För att målen i läroplanen ska kunna uppnås arbetar alla avdelningar i projekt eller tema där varje barn kan utveckla nya kunskaper och erfarenheter. Vi utgår från barnens behov och intressen.


Vi bygger vår verksamhet utifrån följande byggstenar

  • Vi strävar efter att alla barn känner glädje, lust och lika värde när de kommer till Sjumilaskogen.
  • Vi erbjuder en miljö som stimulerar lärandet och nya upplevelser.
  • Vi vill medverka till att forma goda människor, som tycker om sig själva, för då är man snäll mot andra.

Vi anser att det är mycket viktigt att ha en verksamhet som är välplanerad och meningsfull. Alla avdelningar har planering varje vecka och pedagogerna har även enskild planeringstid för att kunna fullfölja vårt uppdrag i förskolan. Detta ger oss pedagoger möjlighet till mer lärorikt arbete i barngruppen med barnet i centrum.

Sidan uppdaterades