Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Röinge förskola

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

Röinge förskola

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Blåbärsstigen 26

281 37 Hässleholm

Våra avdelningar

Pärlan: 0451-26 73 30

Snäckan: 0451-26 73 31

Vågen: 0451-26 73 32

 

 

Förskolechef

Ulrika Wahlqvist

Telefon: 0451-26 78 10


Specialpedagog

Anette Assarsson

Telefon 0451-26 63 01

Skicka meddelande till

Föräldrasamverkan

Vi värnar om ett förtroendefullt samarbete med barnens vårdnadshavare. Tillsammans skapar vi goda förutsättningar för barns utveckling och lärande.

Samtal och möten mellan förskolans personal och vårdnadshavare sker främst i den dagliga kontakten, men även föräldramöten, utvecklingssamtal och trivselkvällar är viktiga forum som möjliggör för vårdnadshavare att vara delaktiga i barnens utbildning.


Specialpedagogens arbete sker alltid i nära samverkan med barnets vårdnadshavare.

Röinge Förskola

Fotograf: Sandra Johnsson

Sidan uppdaterades 2019-02-16 av Gunvor Borre

Navigera vidare:

Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun