Röinge förskola

Välkommen till Röinge förskola, som ligger inbäddad bland grönskan på ”Kattamarkerna”, mellan Röinge skola, skogen och villaområdena på Röinge.

Foto: Sandra Johnsson

Kontakt

Besöksadress: Blåbärsstigen 26, Hässleholm

Pärlan: 0451-26 73 30

Snäckan: 0451-26 73 31

Vågen: 0451-26 73 32

 

Om förskolan

På Röinge förskola finns tre avdelningar. Pärlan och Snäckan har barn mellan ett och fyra år, medan Vågens barn är mellan tre och sex år.


Förskolan har ett stort torg, en vattenateljé och en stor ateljé att sammanstråla på för att kunna arbeta gemensamt och för att skapa möten, både mellan barnen och mellan barn och vuxna.


På förskolan arbetar förskollärare, barnskötare samt en specialpedagog. Tillsammans med förskolechefen arbetar vi gemensamt för att ”varje barn ska få bli sitt bästa” utifrån sina förutsättningar.


Vid vårt gemensamma torg finns förskolans kök. Här jobbar en personal som gör frukost och mellanmål. Lunch får vi från Röinge skola alldeles intill. Köket följer Livsmedelsverkets rekommendationer ”Bra måltider i förskolan”.

Vid vissa tillfällen ordnar köket olika saker för barnen ute på torget.


Vår stora och lummiga utemiljö bjuder in till lek, lärande och utforskande. Vi har nära till skogen, lekplatsen och skolgården.

Så arbetar vi

Vi arbetar utifrån förskolans läroplan, Lpfö 98, rev 2010, Skollagen, Barnkonventionen och barn- och utbildningsnämndens mål ”alla ska få bli sitt bästa”. Förskolans värdeord glädje, respekt och omtanke genomsyrar tillsammans med övriga styrdokument förskolans arbete.


Förskolan ska erbjuda barnen en likvärdig utbildning och undervisningen ska innefatta hela läroplanens innehåll. Den didaktiska frågan ”vad ska läras” är grundläggande i undervisningen. Vi ser på lärande som en process, ”lärandeprocess”, där barnens tankar, åsikter och intressen får utrymme i arbetet med läroplanens mål.


Vi vet att kunskap och lärande sker i möte och sampel med andra människor samt i mötet med olika material i lärmiljön. Vi anser att lärande får bäst bäring om det sker i lustfyllda sammanhang, i utforskande lärandelekar där barn och pedagoger upplever och upptäcker tillsammans.


Vi vill att alla som kommer till förskolan ska uppleva en atmosfär och miljö som är välkomnande, tillåtande, samspelande och lärande. Förskolan är barnens arena vilket för oss innebär att förskolans lärmiljöer är tillgängliga för barnen och utformas efter deras behov och intressen. Barn är små kompetenta individer med samma behov som vuxna av att bli sedda och bemötta utifrån den människa de är. De ska ges möjligheter att handla utifrån egna initiativ, att bli lyssnad till, förstådd samt kärleksfullt bemött. Ett relationistiskt förhållningssätt hos samtlig personal är nyckeln för detta.


Sidan uppdaterades