Notens musikförskola

På Musikförskolan Noten väcker och stimulera vi barnens musikintresse och känsla för musik på ett enkelt och naturligt sätt. Förskolan ligger på Röinge området nära skog och natur. Noten har två avdelningar Kvinten och Oktaven.

Musikförskolan Noten

Kontakt

Besöksadress: Möllegången 9, Hässleholm

Kvinten: 0451-26 66 08, 0730 654 663

Oktaven: 0451-26 66 09, 0730 781 184


Skicka post till förskolan

 

Om förskolan

På Musikförskolan Noten genomsyras verksamheten av musik. I vårt musikrum finns instrument tillgängliga för barnen och vi musicerar både på planerade samlingar och spontant under dagen, exempelvis ute på gården, på skötbordet, inför måltider och inte minst i leken. 


Musiken är en naturlig och självklar del av verksamheten och initieras av både barnen av oss vuxna.


Sång, spel och rörelse är ett bra sätt att stimulera och inspirera barnen till skapande. Hos oss fyller musiken flera funktioner, dels som verktyg att erövra andra förmågor som exempelvis språk och matematik men vi vill även betona musikens egenvärde och barnen erbjuds möjligheter att utveckla musikaliska förmågor såsom rytm, puls, tonsäkerhet och dynamik.

Notens förskola i Hässleholm

Foto: Helena Jonasson

Sidan uppdaterades