Norregårds förskola

Norregårds förskola är inte längre sökbar eftersom den avvecklas under 2022. Norregårds förskola ligger på T4-området i Hässleholm.

Norregårds förskola i Hässleholm

Kontakt

Besöksadress: Finjagatan 21, Hässleholm

Villervallan: 0451-26 88 44

Stormhatten: 0451-26 88 46


Skicka post till förskolan

 

Om förskolan

Vi har två syskonavdelningar med 20 barn på varje avdelning, för åldrarna 1-5 år.

Avdelning Villervallan finns på bottenvåningen och avdelning Stormhatten en trappa upp i huset.


På översta våningen i vårt fina hus har vi utrymmen som vi utnyttjar gemensamt.


Vi har förmånen att ha ett tillagningskök. Vår kokerska arbetar för att barnen skall få näringsrik kost, hon använder naturliga råvaror och tillsammans lär vi barnen vikten av hur man skall äta rätt.


På vår förskola har vi ett projektinriktat arbetssätt där vi har möjlighet att möta barnen i deras utforskande oavsett ålder. Genom att arbeta i projekt får barnen tillfälle att lära av varandra och vi som pedagoger är medforskare.Vi bygger våra projekt på barnens intresse, nyfikenhet och lust att lära.

Vi lägger stor vikt vid att barnen är trygga och glada.


Utemiljön

Utemiljön, med en kuperad och lummig gård, är som skapad för barns lek- och upptäckarlust.


Så arbetar vi

Vi arbetar för att ge våra barn/elever inflytande över sitt lärande genom att:

 • vi är lyhörda och engagerade pedagoger som tar tillvara på barnens intressen
 • vi skapar utmanande lekmiljöer efter barnens intressen
 • vi dokumenterar och utvärderar tillsammans med barnen.


Vi arbetar för att ge våra barn/elever det stöd de behöver för att nå kunskapsmålen genom att:

 • vi veckoplanerar med fokus på barnens behov, utveckling och lärande
 • vi ser varje enskilt barn och utmanar dem på deras nivå
 • vi samarbetar med specialpedagog
 • vi upprättar handlingsplaner vid behov, tillsammans med föräldrar
 • all personal har utbildats i TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation).


Vi arbetar med våra barns/elevers läs-, skriv- och matematikutveckling genom att:

 • Vi arbetar aktivt med matematiken som finns i vardagen, både inomhus och utomhus.
 • Vi arbetar aktivt med språket genom att benämna allt vi gör och ta tillvara på varje tillfälle till samtal med barnen. Vi synliggör språket med hjälp av bilder.
 • Vi arbetar med språk och matematik genom t.ex. rim och ramsor, högläsning, sånger och inspirerande material, anpassat till olika åldrar


Vi arbetar med dokumentation och utvecklingsplaner för våra barn och elever genom att:

 • varje barn har en portfolio där det finns samlade arbeten och foton som visar på barnets utveckling och lärande där det positiva lyfts fram. Det gör att barnets förmåga bekräftas och självkänslan stärks
 • vi sätter upp våra projekt väl synligt för både barn och föräldrar.

 

Vi arbetar för att förebygga mobbing och skapa en trygg lärmiljö genom att:

 • vi pedagoger är engagerade och närvarande i leken och i samspelet med våra barn
 • vi uppmuntrar barnen att hjälpa varandra och berömmer gott beteende
 • vi lär barnen att alla är lika mycket värda oavsett olika förutsättningar och bakgrund
 • vi arbetar för att skapa en god gruppkänsla där alla blir sedda och trivs
 • vi arbetar med barnen i små grupper.


Sidan uppdaterades