Våra avdelningar

Inne på Naturförskolan har vi 3 avdelningar. Hjorten och Ekorren som är storbarnsavdelningar har barn i åldrarna 3–6 och Grävlingen som är småbarnsavdelning har barn i åldrarna 1–3. Våra miljöer är föränderliga och ändras efter bland annat årstider, projekt och barnens intressen.

Grävlingen

Ekorren

Hjorten

Vi har tillgång till material som inbjuder till olika sorters lek och lärande. Vi har en stor och innehållsrik ateljé där vi kan skapa och baka. Det finns även ett litet bibliotek. Vi har tillgång till en stor rörelsehall samt ett vattenrum för all sorts vattenlek, där har vi också madrasser där barnen kan slappna av efter vattenleken.

 

Delar av tiden på förskolan arbetar vi i projektform. I projekten utgår vi ifrån barnens behov, intressen och erfarenheter. I vårt arbete har vi tillgång till modern teknik.

Sidan uppdaterades