Pedagogiskt arbete med barnen

Vi arbetar på olika sätt med barnen för deras utveckling och lärande. Här kan du läsa om några verktyg som vi använder i vår undervisning.

Bakning

Genom bakningen får barnen en inblick i att det finns en process bakom det vi handlar i affären. Barnen pratar med varandra om hur de ska gå tillväga och vad de behöver. På så sätt utvecklar barnen tillsammans sitt ordförråd. Olika matematiska termer kommer också in i barnens samtal. Hur ser de olika måtten ut? Hur förkortas de? Barnen får prova olika smakupplevelser. Hur smakar de olika ingredienserna vi behöver?

bakning

Bygg/konstruktion

Vår "bygghörna" är en mötesplats för alla barn, oavsett kön eller ålder. Vi anser att bygg och konstruktion är ett av alla de språk som barn i förskolan kan använda när de utforskar sin omvärld och skapar sin egen identitet. Ett verktyg de har tillgång till för att bygga förståelse för olika fenomen i vårt samhälle. Samtidigt utvecklar barnen tillsammans sitt språk, matematiskt tänk och empati, att kunna lyssna på kompisen och kunna samarbeta omkring en gemensam konstruktion eller bygge.


Lek

Fri lek är viktig för barnen på flera olika sätt. Barn använder leken till att bl.a. bearbeta saker som händer runt omkring dem. Barn lär sig om hur de ska vara mot varandra när de leker, att lyssna på sina kompisar och att tala om vad man själv vill är viktiga ingredienser för en rolig lek.


Massage

Massage kan hjälpa barn till en starkare självkänsla och öka deras kroppsuppfattning. Barnens sociala beteende förbättras. De får en ökad förståelse för hur hårt kan jag ta i min kompis utan att det gör ont. Det ger också barnen en stund lugn och ro där nivån av stresshormoner sänks. Barnen blir sedda och uppmärksammade av den som masserar.


Matematik

Tillsammans i vardagen och vid planerade aktiviteter pratar vi om olika matematiska begrepp. Både för att utveckla barnens ordförråd och göra dem uppmärksamma på att matematik är något som finns i vår vardag. Vi pratar om färger, former, lägesord osv. Vi har inne på förskolan en mattehörna som barnen själva kan sitta vid och arbeta med olika matematiska material. Ute har vi en matematiklåda där barnen tillsammans med en pedagog kan mäta, bygga olika former och spela olika matematiska spel.


Digitalisering och teknik

I dagens samhälle är tekniken ständigt närvarande. En tidig förståelse för teknik och dess användningsområden ger stora fördelar senare i livet. På Stralsunds naturförskola arbetar vi mycket med lärplattor och projektorer, som varje avdelning har tillgång till. Med hjälp av lärplattan och projektorn kan vi skapa nya spännande miljöer.


Lärplattorna är ett utmärkt verktyg för att dokumentera tillsammans med barnen och ge dem inflytande. Med hjälp av väl valda appar och verktyg tränar vi med barnen allt från språk och matematik, till logik och samarbete.


Varje avdelning har också på sin lärplatta tillgång till en app med en uppsjö av böcker som kan användas som ett komplement till de fysiska böcker som finns på förskolan.


Plantering och skörd

Vi vill på vår förskola utveckla barnens intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra. I de planteringsprojekt som vi har varje år utvecklar barnen sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur och enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.


Rörelsehall

Vi har förmånen att ha en stor rörelsehall. Här får barnen vara med i olika gymnastiska övningar, planerade lekar, hinderbanor, dans, musik/rytmik m.m.
Barnen tränar sin samarbetsförmåga och motorik på ett glatt och lustfyllt sätt.

Stralsunds naturförskola

Sagor och berättelser

För att barnen ska utveckla sitt språk och ordförråd pratar vi mycket med varandra. Vi vill också att barnen ska känna att det de säger är viktigt och att de känner sig sedda och utvecklas både som individ och i grupp.


Vi arbetar dagligen med sagor och berättelser av olika slag. Både som traditionell läsning, boksamtal, gestaltning med mera.


Skapande

I ateljén erbjuds barnen många olika material. De får träna olika tekniker, bara fantasin kan sätta stopp för hur olika material kan användas och kombineras. Mycket av materialet står i barnens höjd så att de lätt ska kunna använda sig av det material som lockar dem. I ateljén tränar barnen inte bara finmotorik, fantasi, färglära och skapandeförmåga utan även social kompetens och hänsyn.

Sång och musik

Barn tar till sig text och musik väldigt tidigt i livet och använder detta i sin egen utveckling. Sången, pulsen och rytmen har stor betydelse för språkutvecklingen.


Vattenlek

Vi har tillgång till ett stort våtutrymme, där får barnen leka med vatten och fingerfärg. Här får de språklig träning, tränar kroppsuppfattning och samarbetsförmåga. Man får även in matematik i volym och mått. Även utomhus finns möjlighet till vattenlek.

vattenlek

Sidan uppdaterades