Föräldrasamverkan

På Naturförskolan vill vi skapa en gemenskap med barn, vårdnadshavare och pedagoger. Vårt arbete med barnen ska ske i ett nära och förtroendefullt samarbete. Därför är det viktigt för oss att ha ett gott samarbete med dig som vårdnadshavare.

Öppet och tillgängligt

Vi strävar efter att Naturförskolan ska kännas öppet och tillgängligt, så att ni ska känna att ni är viktigast i vår verksamhet. Varje barn och vårdnadshavare ska ges en god introduktion och ni är alltid välkomna hos oss.


Vi anser att en väl fungerande kommunikation mellan förskolan och hemmet är en förutsättning för att lyckas i vårt uppdrag. Det ska vara enkelt att ha en nära dialog med oss. Därför erbjuder vi flera och olika forum för information och kommunikation genom:

  • Dagliga avstämningar
  • Utvecklingssamtal
  • Naturnytt
  • E-post
  • sms/mms
  • Föräldrarmöte/föräldrarfika

Ur läroplanen

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen. Samverkan mellan hem och förskola ska bygga på öppenhet, ömsesidighet och respekt. Samverkan med vårdnadshavare samt att vårdnadshavare får ha inflytande innebär också att det mellan förskola och hem förs en diskussion om planering och genomförande av förskolans verksamhet.

Sidan uppdaterades