Naturförskolan Stralsund

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

Naturförskolan Stralsund

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Logementsvägen 3

281 35 HässleholmRektor

Monika Åkesson

Telefon: 0451-26 79 07

Våra avdelningar

Stralsunds förskola: 0451-26 81 08

Naturförskolan: 0451-26 81 39, 26 81 10

Skicka meddelande

Föräldrasamverkan

På Naturförskolan vill vi skapa en gemenskap som omfattar både barn, föräldrar och personal. För att uppnå detta tycker vi att det är viktigt att samverka med dig som förälder. Vi vill att förskolans arbete med barnen ska ske i ett nära och förtroendefullt samarbete. 

På Naturförskolan vill vi skapa en gemenskap som omfattar både barn, föräldrar och personal. För att uppnå detta tycker vi att det är viktigt att samverka med dig som förälder. Vi vill att förskolans arbete med barnen ska ske i ett nära och förtroendefullt samarbete. Varje barn och förälder ska ges en god introduktion och du som förälder är alltid välkommen hos oss. Vi verkar för att Naturförskolan ska kännas öppet och tillgängligt, så att du ska känna att ditt barn och du är viktigast i vår verksamhet.

 

Vi anser att en väl fungerande kommunikation mellan förskolan och hemmet är en förutsättning för att lyckas i vårt uppdrag. Det ska vara enkelt att ha en nära dialog med oss. Därför erbjuder vi flera och olika forum för information och kommunikation. Här är några exempel:

  • Dagliga avstämningar
  • Utvecklingssamtal
  • Föräldramöten
  • E-post och sms

I Läroplan för förskolan står det skrivet:

Föräldrasamarbetet är en grundläggande utgångspunkt för förskolans verksamhet. Samverkan mellan hem och förskola ska bygga på öppenhet, ömsesidighet och respekt. Föräldrasamverkan och föräldrainflytande innebär också att det mellan förskola och hem förs en diskussion om planering och genomförande av förskolans verksamhet.Sidan uppdaterades 2015-10-22