Föräldrasamverkan

Vi vill skapa en gemenskap som omfattar både barn, vårdnadshavare och pedagoger. För att uppnå detta tycker vi att det är viktigt att samverka med dig som är förälder. Vi vill att förskolans arbete med barnen ska ske i ett nära och förtroendefullt samarbete.

Varje barn och vårdnadshavare ska ges en god introduktion och ni är alltid välkomna hos oss. Vi strävar efter att Naturförskola Stralsund ska kännas öppen och tillgänglig så att du och ditt barn ska känna att ni är viktiga i vår verksamhet.


Vi vet att en väl fungerande kommunikation mellan förskolan och hemmet är en förutsättning för att vi ska lyckas i vårt uppdrag. Det ska vara enkelt att ha en nära dialog med oss. Därför har vi flera och forum för information och kommunikation.

  • Dagliga avstämningar
  • Utvecklingssamtal
  • Naturnytt
  • E-post
  • Sms och mms
  • Föräldrarmöte opch föräldrarfika

I förskolans läroplan står det att ”För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen.”

Sidan uppdaterades