Naturförskolan Stralsund

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

Naturförskolan Stralsund

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Logementsvägen 3

281 35 HässleholmRektor

Monika Åkesson

Telefon: 0451-26 79 07

Våra avdelningar

Stralsunds förskola: 0451-26 81 08

Naturförskolan: 0451-26 81 39, 26 81 10

Skicka meddelande

Naturförskolan Stralsund

På Naturförskolan vill vi erbjuder barnen en trygg, lärorik och kreativ miljö. Det är läroplanen för förskolan samt det utomhuspedagogiska arbetssättet, som ligger till grund för vår verksamhet.

Barn från Naturförskolan tittar på löv i skogen

Ann-Louise Ebbesson

Om förskolan

Naturförskolan är en Grön Flagg certifierad förskola. Vi bidrar till en hållbar utveckling och arbetar med olika projekt inom Grön Flagg. Förskolan ligger i det mycket natursköna Garnisonens området, ca fyra kilometer söder om Hässleholms centrum.


Här finns bra bussförbindelser. Bussarna (linje 1) går två gånger i timmen och busshållplatsen ligger bara 50 meter från förskolan.

Utemiljön

Vi har en fantastisk utemiljö, den är enormt stor, med både grillplats, lekplats, fotbollsplan, och en liten naturskog. Öppnar vi grinden stiger vi rakt ut i bokskogen som har en liten bäck nära inpå. På 20 min promenadavstånd ligger Finjasjön dit vi går och håvar så ofta vi kan.

Vår fina naturtomt på förskolan

Fotograf: Sylvia Bramer

Utemiljöns betydelse för hälsan

Forskning visar att hjärnan mår bra om den får arbeta utomhus. Vi behöver stimuli för vår hörsel, vår syn och vår hud som finns utomhus till exempel i fågelsång och vindsus, solreflexer och  färgupplevelser bland blommor och insekter.

Immunförsvaret aktiveras och stärks av naturupplevelser. Orsaker som frisk luft, fria ytor och möjligheter till att dra sig undan leder till de positiva effekterna som man kan få av utevistelsen. Möjligheter till utomhusaktiviteter förebygger benskörhet och övervikt. Vilket i sin tur har betydelse för barnens framtida livskvalitet och hälsa.


Aktiviteter i naturen utvecklar barnens fantasi, kreativitet och harmoni. Dessa tre faktorer är viktiga förutsättningar för barns hälsa och välbefinnande. Pedagogiken utgår från att vi får erfarenheter genom direktupplevelser med natur, kultur och samhälle. Ett av de centrala målen inom utomhuspedagogiken är att utbilda oss till att visa varsamhet, respekt och ansvar för allt levande.


För att vi ska kunna förstå naturen och dess kretslopp måste vi gå ut och lära känna den. Vi ser tydligt hur bra barnen mår när de får vara utomhus. Vi arbetar utifrån Läroplanen för Förskolan, Lpfö 98. rev,-10

Profil

Pedagogisk inriktning, utomhuspedagogik.

Vi anpassar utomhus-vistelsen efter väder och årstid, men framför allt efter barnen. Vi är ute mycket, men inte alltid! Utomhuspedagogik bygger på att barnen skall få hjälp i sin egen utveckling av sådant som finns i naturen. Barnen övar på sina sinnen i skogen, på ängen och vid sjön. Allt detta bidrar till av barnen på Naturförskolan får en inbyggd känsla för naturen med sig ut i livet.

 

Vi vill vi erbjuda barnen en trygg, lärorik och kreativ miljö. Allt lärande som sker på Förskolan skall vara lustfullt och lekfullt! Naturen ser vi som vårt största lärorum. Där stimulerar vi språket, öppnar naturligt upp våra sinnen, övar på motoriken, väcker barnens nyfikenhet, lust och fantasi.

Vi finner i naturen den rätta platsen för de grundläggande matematiska erövringarna och finner olika vägar till problemlösning tillsammans med barnen. Pedagogerna är medupptäckare.

 

Tillsammans upplever, upptäcker och undersöker vi naturens mångfald och lär oss det viktiga samspelet mellan människan, djuren och naturen.

Sidan uppdaterades 2020-05-13

Kommentarer
Stängd för fler kommentarer