Naturförskolan Stralsund

På Naturförskola vill vi erbjuda barnen en trygg, lärorik och kreativ miljö. Det är läroplanen för förskolan samt det utomhuspedagogiska arbetssättet som ligger till grund för vår verksamhet.

tre barn sitter på en sten och tittar ner nog ett vattendrag. Fotograf Kristian Björnlund

Kontakt

Besöksadress: Logementsvägen 3, Hässleholm

0451-26 81 39


Om förskolan

Naturförskolan ligger i det mycket natursköna Garnisonsområdet som ligger ca 4 kilometer söder om Hässleholms centrum. Ut till oss finns det bra bussförbindelser. Linje 1 går två gånger i timmen och busshållplatsen ligger bara 100 m från förskolan.


Vi är en Grön flagg certifierad förskola och det betyder att vi aktivt arbetar för en hållbar utveckling. Vi vill på ett lekfullt sätt skapa ett gott miljötänk hos barnen samt värna om vår hälsa och välbefinnande.


Naturförskolan är en förskola som är ute mycket, men inte alltid. Vi anpassar utomhusvistelse efter väderlek och årstid, men framför allt efter barnen.


Naturförskolan är en förskola för alla, vi arbetar utifrån:

Naturförskolan är en stabil, trygg och utvecklingsbenägen förskola. Vi utgår från varje barns rätt att få de grundläggande behoven tillgodosedda och att barnen har unika egenskaper, intressen och inlärningsbehov. Vår uppgift är att skapa goda förutsättningar för varje barn. Naturförskolans personal värnar om ett lugnt och positivt arbetssätt.


Vi uppmuntrar barnens lust och nyfikenhet att lära. Vi ser det som en av vår viktigaste uppgift att förmedla och förankra de grundläggande demokratiska värderingar som vårt samhälle är uppbyggt på.

Utemiljö

Vi har en fantastisk utemiljö, den är stor och innehåller flera olika miljöer som inbjuder till lek och lärande. Vi utgår från barnens intressen och erbjuder material och aktiviteter efter dem. På utegården finns en grillplats där vi tillsammans med barnen kan grillar korv eller steker pannkakor.

 

Vi har en lekplats med gungor, lekstuga och sandlåda samt en hinderbana.

På asfaltplanen så kan vi spela basket och innebandy och i hjärtehuset kan man leka sjukhus i Barnens sjukstuga.

 

Vi har även en liten naturskog och längst upp ligger hemliga gången som barnen tycker om att utforska, leka och kanske leka kurragömma.

 

Öppnar vi grinden stiger vi rakt ut i Hitta vilse skogen, en bokskog som har en liten bäck nära inpå. Vi går på utflykter varje vecka där vi exempelvis besöker olika lekplatser i närområdet, ibland så tar vi cyklarna in till centrum och besöker biblioteket. Vi har också ungefär 20 minuters promenadavstånd till Finjasjön som vi ibland går och besöker.

Sidan uppdaterades