Montessoriförskolan Solstrålen

Montessoriförskolan Solstrålen erbjuder en rik miljö för barnen att vistas och lära i.

Kontakt

Besöksadress: Flyvägen 1, Vittsjö

0451-26 78 62

 

Skicka post till förskolan


Om förskolan

Montessoriförskolan Solstrålen ligger centralt i Vittsjö. Vi har två avdelningar; Fröet för de mindre barnen ca 1-3 år och Knoppen för de större barnen ca 3-6 år.


Förskolan har en väl planerad innemiljö där montessori-material och andra material bildar en helhet och utmanar barnen där de befinner sig just nu.


Utemiljön

Förskolans utemiljö ger barnen möjligheter till rörelse och lek i naturmiljö såväl som i planerad miljö med olika lekredskap. Vi har nära till skog och sjö, ankdamm, bibliotek och gymnastiksal och dessa är omtyckta utflyktsmål för oss.


Profil

Vår förskola arbetar enligt Maria Montessoris pedagogik samt förskolans styrdokument. Pedagogiken bygger på det fria valet av meningsfullt arbete i en miljö som är lugn, harmonisk och anpassad efter barnens behov. Här finns ett rikt utbud av montessorimaterial.


Så arbetar vi

Montessoriförskolan erbjuder en rik miljö för barnen att vistas och lära i. Miljön är tillåtande och inspirerande där barnen kan få utlopp för sin nyfikenhet och kreativitet. Hos oss får barnen upptäcka och skapa efter egen förmåga. Det är barnets utveckling, mognad och intresse som styr valet av material.


Montessorimaterialet är unikt i sin form och funktion, det finns material med både praktiska, intellektuella och sinnestränande övningar. Vårt språk- och matematikmaterial riktar sig på ett tidigt stadium till alla barn på förskolan, vilket ger barnen en grund och förståelse till fortsatt språk- och matematikinlärning.


Kultur, natur och det fria skapandet är också viktiga tankar hos oss. Barn är nyfikna och vetgiriga och vill skaffa sig kunskap antingen själv eller i samspel med andra barn eller vuxna.


Enligt montessoripedagogiken så står barnet i centrum. Utifrån dessa grundtankar bemöter pedagogerna barnen med respekt. Vi utgår ifrån varje barns enskilda behov och bygger vidare från den nivå de står på. Detta gör att varje enskilt barn får uppleva framgångens glädje, oavsett var de befinner sig i sin utveckling. Varje barn är unik och inte lik någon annan.


Sidan uppdaterades