Montessoriförskolan Ekbacken

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

Montessoriförskolan Ekbacken

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Wendes väg 5

281 52 Hässleholm

Telefon: 0451-26 74 70Rektor

Helena Jonasson

Telefon: 0451-26 79 12

Skicka meddelande

Montessoriförskolan Ekbacken

Montessoriförskolan Ekbacken finns på natursköna T4:a området i Hässleholm med närhet till både natur och parker.

Om förskolan

Montessoriförskolan erbjuder en rik miljö för barnen att vistas och lära i. Miljön är tillåtande och inspirerande där barnen kan få utlopp för sin nyfikenhet och kreativitet.


Profil

​Montessoripedagogik


Så här arbetar vi

Hos oss får barnen upptäcka och skapa efter egen förmåga. Det är barnets utveckling, mognad och intresse som styr valet av material.

 

Montessorimaterialet är unikt i sin form och funktion, det finns material med både praktiska, intellektuella och sinnestränande övningar. Vårt språk- och matematikmaterial riktar sig på ett tidigt stadium till alla barn på förskolan, vilket ger barnen en grund och förståelse till fortsatt språk- och matematikinlärning. Kultur, natur och det fritt skapande är också viktiga tankar hos oss.


Barn är nyfikna och vetgiriga och vill skaffa sig kunskap antingen själva eller i samspel med andra barn eller vuxna. Enligt montessoripedagogiken så står barnet i centrum. Utifrån dessa grundtankar bemöter pedagogerna barnen med respekt. Vi utgår ifrån varje barns enskilda behov och bygger vidare från den nivå de står på. Detta gör att varje enskilt barn får uppleva framgångens glädje, oavsett var de befinner sig i sin utveckling. Varje barn är unik och inte lik någon annan.


Syskonavdelningarna på montessoriförskolan är auktoriserade av Svenska Montessoriförbundet.


För mer information, se Svenska Montessoriförbundets hemsida. länk till annan webbplats

Sidan uppdaterades 2020-05-13