Montessoriförskolan Ekbacken

Montessoriförskolan Ekbacken är inte längre sökbar eftersom den avvecklas under 2022.

Kontakt

Besöksadress: Wendesvägen 5, Hässleholm

Björnbäret: 0451-26 74 70

Hallonet: 0451-26 74 76

Lingonet: 0451-26 74 77

Blåbäret: 0451-26 74 78


Skicka post till förskolan


Om förskolan

Montessoriförskolan erbjuder en rik miljö för barnen att vistas och lära i. Miljön är tillåtande och inspirerande där barnen kan få utlopp för sin nyfikenhet och kreativitet.


Så arbetar vi

Hos oss får barnen upptäcka och skapa efter egen förmåga. Det är barnets utveckling, mognad och intresse som styr valet av material.


Montessorimaterialet är unikt i sin form och funktion, det finns material med både praktiska, intellektuella och sinnestränande övningar. Vårt språk- och matematikmaterial riktar sig på ett tidigt stadium till alla barn på förskolan, vilket ger barnen en grund och förståelse till fortsatt språk- och matematikinlärning. Kultur, natur och det fritt skapande är också viktiga tankar hos oss.


Barn är nyfikna och vetgiriga och vill skaffa sig kunskap antingen själva eller i samspel med andra barn eller vuxna. Enligt montessoripedagogiken så står barnet i centrum. Utifrån dessa grundtankar bemöter pedagogerna barnen med respekt. Vi utgår ifrån varje barns enskilda behov och bygger vidare från den nivå de står på. Detta gör att varje enskilt barn får uppleva framgångens glädje, oavsett var de befinner sig i sin utveckling. Varje barn är unik och inte lik någon annan.


Syskonavdelningarna på montessoriförskolan är auktoriserade av Svenska Montessoriförbundet.


Du kan läsa mer på Svenska Montessoriförbundets webbplats.

Svenska Montessoriförbundets webbplats Länk till annan webbplats.


Sidan uppdaterades