Montessoriförskolan Alma

Varmt välkomna till Montessoriförskolan Alma. Montessoriförskolan Alma byggs just nu på T4 området nära skog och natur.

Kontakt

Helena Jonasson, rektor

Skicka post till Helena

Om förskolan

Montessoriförskolan Alma kommer att stå färdigbyggd under vår/sommar 2022. På förskolan kommer det att finnas det 6 avdelningar. Förskolan ligger nära natur och skog och kommer även ha en naturtomt inom förskolans område.


Mer information kommer finnas här när förskolan öppnar.


Så arbetar vi inom montessoripedagogiken

Förskolan arbetar utifrån de nationella styrdokumenten för förskolan med montessoripedagogiken i fokus.


Hos oss får barnen upptäcka och skapa efter egen förmåga.

Montessorimaterialet är unikt i sin form och funktion, det finns material med både praktiska, intellektuella och sinnestränande övningar. Vårt språk- och matematikmaterial riktar sig på ett tidigt stadium till alla barn på förskolan, vilket ger barnen en grund och förståelse till fortsatt språk- och matematikinlärning. Kultur, natur, lek och fritt skapande är också viktiga tankar hos oss.


Enligt montessoripedagogiken så står barnet i centrum. Utifrån dessa grundtankar bemöter pedagogerna barnen med respekt. Det relationistiska förhållningssättet är viktigt hos oss. Vi utgår ifrån varje barns behov. Detta gör att varje enskilt barn får uppleva framgångens glädje, oavsett var de befinner sig i sin utveckling. Varje barn är unik och inte lik någon annan.


Utevistelsen är en viktig del av barnens dag på förskolan. Vi är ute både under förmiddag och eftermiddag.

Mer information

Sidan uppdaterades