Montessoriförskolan 88an

88an är inte längre sökbar eftersom den avvecklas under 2022. Under 2022 öppnar Montessoriförskolan Alma.

Vår förskola arbetar enligt Maria Montessoris pedagogik samt förskolans styrdokument. Pedagogiken bygger på det fria valet av meningsfullt arbete i en miljö som är lugn, harmonisk och anpassad efter barnens behov. Här finns ett rikt utbud av montessorimaterial.

Montessoriförskolan 88an

Foto: Bodil Tingvar Boo

Kontakt

Besöksadress: Skytteliden 1, Hässleholm

0451-26 74 71


Skicka post till förskolan

 

Om förskolan

Montessoriförskolan 88:an ligger nära skog och grönområde. Vi har två avdelningar: Myran och Humlan. På Humlans avdelning är barnen mellan 1-4 år och på Myrans avdelning är barnen mellan 4-7 år.


Montessoriförskolan erbjuder en rik miljö för barnen att vistas och lära i. Miljön är tillåtande och inspirerande där barnen kan få utlopp för sin nyfikenhet och kreativitet.


Så arbetar vi

Hos oss får barnen upptäcka och skapa efter egen förmåga. Det är barnets utveckling, mognad och intresse som styr valet av material.


Montessorimaterialet är unikt i sin form och funktion, det finns material med både praktiska, intellektuella och sinnestränande övningar. Vårt språk- och matematikmaterial riktar sig på ett tidigt stadium till alla barn på förskolan, vilket ger barnen en grund och förståelse till fortsatt språk- och matematikinlärning. Kultur, natur och fritt skapande är också viktiga tankar hos oss.


Barn är nyfikna och vetgiriga och vill skaffa sig kunskap antingen själva eller i samspel med andra barn eller vuxna. Enligt montessoripedagogiken så står barnet i centrum. Utifrån dessa grundtankar bemöter pedagogerna barnen med respekt. Vi utgår ifrån varje barns enskilda behov och bygger vidare från den nivå de står på. Detta gör att varje enskilt barn får uppleva framgångens glädje, oavsett var de befinner sig i sin utveckling. Varje barn är unik och inte lik någon annan.


Sidan uppdaterades