Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Midgårds Kulturförskola

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

Midgårds kulturförskola

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Diskusvägen 8

281 95 Vankiva

Telefon: 0451-26 73 93Rektor

Ingrid Wetterlundh Szabo

Telefon: 0451-26 71 68

Handlingsplaner

På den här sidan samlar vi våra handlingsplaner, riktlinjer och policydokument. Dessa dokument styr vårt sätt att arbeta.

Planen mot diskriminering och kränkande behandling är ett levande dokument i vår verksamhet. Vi vill lyfta fram det positiva hos varje individ och respekterar varandras olikheter. Vi som vuxna ska vara goda förebilder.

  • Plan mot diskriminering och kränkande behandling


Sidan uppdaterades 2019-01-08 av Gunvor Borre

Navigera vidare:

Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun