Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Midgårds Kulturförskola

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

Midgårds kulturförskola

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Diskusvägen 8

281 95 Vankiva

Telefon: 0451-26 73 93

 

 

Förskolechef

Ingrid Wetterlundh Szabo

Telefon: 0451-26 71 68

Skicka meddelande till

Handlingsplaner

På den här sidan samlar vi våra handlingsplaner, riktlinjer och policydokument. Dessa dokument styr vårt sätt att arbeta.

Planen mot diskriminering och kränkande behandling är ett levande dokument i vår verksamhet. Vi vill lyfta fram det positiva hos varje individ och respekterar varandras olikheter. Vi som vuxna ska vara goda förebilder.

  • Plan mot diskriminering och kränkande behandling


Sidan uppdaterades 2019-01-08 av Gunvor Borre

Navigera vidare:

Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun