Föräldrasamverkan

Så arbetar i på Midgård tillsammans med föräldrarna.

På Midgård har vi:

  • daglig kontakt med föräldrarna.
  • föräldraaktiv inskolning som innebär att en eller båda föräldrarna är med under en stor del av inskolningen. Det är då du som förälder kan lära känna pedagogerna och verksamheten.
  • informationstavla i entrén där information om vad som händer/hänt på förskolan sätts upp efterhand.
  • månadsblad med  information om kommande aktiviteter.
  • föräldrafika/föräldrafrukost två gånger i månaden där föräldrarna har möjlighet att fika tillsammans med sina barn.
  • vernissage en gång om året där barnen får presentera vad de jobbat med under året.
  • föräldramöten  2 ggr/år.
  • utvecklingssamtal två gånger per läsår där barnet medverkar helt eller delvis.

Sidan uppdaterades