Midgårds Kulturförskola

Midgårds kulturförskola ligger i Vankiva fem kilometer norr om Hässleholm.

Midgårds Kulturförskola i Vankiva

Foto: Ingela Bengtsson

Kontakt

Besöksadress: Diskusvägen 8, Vankiva

Telefon: 0451-26 73 93

 

Om förskolan

Förskolan har en avdelning med 19 barn i åldrarna 1-6 år.

I köket arbetar vår kokerska som lagar all vår mat.


Förskolans lokaler är ljusa, öppna och väl anpassade till verksamheten.

Profil

Vi har en kulturprofil där barnens skaparlust och glädje står i centrum. De estetiska ämnena som bild och skapande, musik och drama lyfts fram och barnen ges möjlighet att uttrycka sig på många olika sätt. Genom att barnen får använda kroppen och sina olika sinnen stärks också deras självkänsla.

Så arbetar vi

Vi arbetar efter förskolans läroplan och barn- och utbildningsnämndens mål att "Alla ska få bli sitt bästa". Även Barnkonventionen ligger till grund för vårt arbete.


Trygghet, delaktighet och lärande är ord som genomsyrar vår verksamhet. Tillsammans med barnen använder vi oss av ett forskande, skapande och experimenterande arbetssätt i inspirerande lärmiljöer. Våra projekt styrs av barnens intressen, lekar och lust att lära.


Vi använder oss av pedagogisk dokumentation som arbetssätt. Varje barns pärm är unik och speglar barnets intresse, utveckling och lärande.

 

Sidan uppdaterades