Midgårds Kulturförskola

Midgårds kulturförskola ligger i Vankiva, fem kilometer norr om Hässleholm.

Midgårds Kulturförskola i Vankiva

Foto: Ingela Bengtsson

Kontakt

Besöksadress: Diskusvägen 8, Vankiva

Telefon: 0451-26 73 93


Skicka post till förskolan

 

Om förskolan

Midgårds kulturförskola ligger i Vankiva, 5 km norr om Hässleholm. Vi har en avdelning på förskolan och plats för 19 barn i åldrarna 1-6 år. Vårt arbetslag består av två förskollärare och en barnskötare.


På förskolan har vi egen kokerska som lagar näringsriktig och varierad mat. Maten och måltiderna ska lägga grunden till goda matvanor för en jämlik hälsa och en hållbar utveckling.

Profil

På Midgård har vi en kulturprofil som bland annat innebär att de estetiska uttryckssätten får ta mycket plats i olika former. Barnen får flera olika ingångar till lek och lärande i bild/form, sång/musik dans/drama o litteratur. Genom att använda kroppen och sina sinnen i många olika uttrycksformer hittar de vägar att ta till sig ny kunskap på flera olika sätt.

Så arbetar vi

Vi arbetar efter förskolans läroplan och mot barn- och utbildningsnämdens mål: “Att alla ska få bli sitt bästa”. Barnkonventionen, om mänskliga rättigheter för barn är också en viktig grundpelare i vårt arbete.


Vill vill erbjuda en stimulerande lärandemiljö där alla barns individuella förutsättningar tas tillvara och där alla barn får möjlighet att utvecklas. VI uppmuntrar barnens nyfikenhet, lärande, intressen och behov och skapar en miljö som är lustfylld, trygg och lärorik. Så tror vi att alla får möjlighet att få bli sitt bästa. Vi pedagoger är närvarande, inlyssnande och aktiva i mötena med barnen.


Vi arbetar ofta åldersindelat för att möta barnens behov och under dagen delar vi ofta upp oss i mindre grupper för att fördjupa relationer, lek och andra utforskande aktiviteter.


Vi arbetar projektinriktat och ser lärande som en process där barnens tankar, åsikter och intresse får utrymme i arbetet mot läroplanens mål. Deras utveckling och lärande dokumenterar vi i en porfoliopärm där barnen kan följa sina egna framsteg. Genom dokumentationen hjälper vi barnen att själv sätta ord på och upptäcka sitt lärande. Varje barn har sitt eget specifika sätt att tillgodogöra sig ny kunskap.


Vi verkar för hållbar utveckling och vill förmedla vikten om att värna om varandra och vår miljö. Trygghet, glädje, gemenskap och lärande är ord som genomsyrar vår verksamhet.

miljöbilder från Midgårds kulturförskola

Våra miljöer

Vi har en stor gård runt förskolan där det finns cykelvägar, gungor, klätterställning och stora gräsytor. Vi har gångavstånd till härliga skogsmiljöer som inbjuder till motorisk träning och upptäckarglädje.


Förskolans lokaler är stora, ljusa och öppna och är väl anpassade till verksamheten. Det ger oss möjlighet att dela in barnen i mindre grupper under dagen. Innemiljön är lustfylld, utmanande och föränderlig efter barnens intressen och behov. Här finns en inspirerande atelje där alla barn ges möjlighet till kreativt skapande. Vårt förskolebibliotek lockar till läslust, bokglädje och språklig medvetenhet. Bygghörnor som stimulerar till lek och lärande genom att få testa olika material och byggtekniker.

Sidan uppdaterades