Lyckans förskola

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

Lyckans förskola

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Pl 1293 Farstorp

280 23 Hästveda

Våra avdelningar:

Vildriket

Mobil/SMS: 0721-93 60 41

Kullerbyttan

Telefon: 0451-26 63 25

SMS: 0732-49 02 25Rektor

Petra Carlsson

Telefon: 0451-26 61 62

Specialpedagog

Lena Nilsson

Telefon: 0451-26 78 88

Skicka meddelande

Projekt

Vi är en certifierad "Grön Flagg förskola",vilket vi är mycket stolta över. Vi arbetar aktivt med hållbar utveckling på ett roligt och engagerande sätt. Det är utifrån barnens nyfikenhet och lust som vi formulerar målen. Efter att ha observerat, dokumenterat och diskuterat med barnen har vi sett och hört deras tankar och teorier.


Målet med projektet för läsåret 2018-19 är:

  • Omvärlden. Att barnen ska få ökad förståelse och medvetenhet om vad som finns utanför vår lilla by. Olika sätt att leva. Vad finns i städer?
  • Språk. Att utveckla våra språkliga färdigheter och öka intresset för kommunikation i olika former.
  • Trygghet. Vi vill skapa goda möten i barngrupperna, där alla ska känna trygghet och samhörighet. Våga vara sig själva och lita på varandra. Vi arbetar utifrån ett relationistiskt förhållningssätt.
  • Den digitala kompetensen. Vi använder IT i vardagen för att ge barnen utmaningar och möjlighet att kunna använda och utvecklas med de digitala hjälpmedlen.


Vi arbetar med samma projekt, men på olika sätt på våra båda avdelning har. Det är barnens nyfikenhet och intresse som styr. Detta gör att projektet tar olika vägar. Projektet genomsyrar hela verksamheten och sträcker sig över hela dagen.

 

Med hjälp av projektet vill vi stötta barnen utifrån läroplanens värdegrund och inom de olika målområdena, samt att utmana barnen till nya färdigheter, nyfikenhet och lust att lära.


Uppmärksamma Lyckans värdegrundsord:
Glädje, trygghet och omtanke.

"Grönis" är en kompis som finns med genom hela projektet.

Skogen är en härlig lekplats där vi gör för många nya upptäckter.

Sidan uppdaterades 2018-12-21