Föräldrasamverkan

Du som vårdnadshavare är viktigast för ditt barn, därför är föräldrakontakten en viktig del i vår verksamhet. Vi vill ha ett nära och förtroendefullt samarbete, så att du och ditt barn ska trivas hos oss.

Förutom den viktiga dagliga kontakten erbjuder vi

  • Inskolningssamtal
  • Utvecklingssamtal
  • Föräldramöten
  • Föräldrafika
  • Lyckan nytt (ett infoblad)
  • Pedagogisk dokumentation
  • FöräIdraföreningen
  • Arbetslördagar
  • Instagramkonto

Farstorps föräldraförening

Föreningen styrs av föräldrar som vill verka för förskola, skola och lägga grunden till barnens lust och för ett livslångt lärande.

 

Föräldraföreningens uppdrag är att i största möjliga mån verka för att barn, personal och föräldrar ska ha en trivsam och utvecklande verksamhet. Föreningen är ideell.

Varje familj bidrar med en årlig avgift.

 

Styrelsen sammanträder regelbundet under läsåret. Pengar som samlats in genom olika verksamheter går bl.a. till barnens skolresor, lekredskap, familjedagar, föreläsningar, julfester eller andra aktiviteter som skolan och förskolan då får möjlighet att erbjuda eleverna.

Sidan uppdaterades