Lyckans förskola

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

Lyckans förskola

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Pl 1293 Farstorp

280 23 Hästveda

Våra avdelningar:

Vildriket

Mobil/SMS: 0721-93 60 41

Kullerbyttan

Telefon: 0451-26 63 25

SMS: 0732-49 02 25Rektor

Petra Carlsson

Telefon: 0451-26 61 62

Specialpedagog

Lena Nilsson

Telefon: 0451-26 78 88

Skicka meddelande

Föräldrasamverkan

Du som vårdnadshavare är viktigast för ditt barn, därför är föräldrakontakten en viktig del i vår verksamhet. Vi vill ha ett nära och förtroendefullt samarbete, så att du och ditt barn ska trivas hos oss.

Förutom den viktiga dagliga kontakten erbjuder vi

  • Inskolningssamtal
  • Utvecklingssamtal
  • Föräldramöten
  • Föräldrafika
  • Lyckan nytt (ett infoblad)
  • Pedagogisk dokumentation
  • FöräIdraföreningen
  • Arbetslördagar
  • Instagramkonto

Farstorps föräldraförening

Föreningen styrs av föräldrar som vill verka för förskola, skola och lägga grunden till barnens lust och för ett livslångt lärande.

 

Föräldraföreningens uppdrag är att i största möjliga mån verka för att barn, personal och föräldrar ska ha en trivsam och utvecklande verksamhet. Föreningen är ideell.

Varje familj bidrar med en årlig avgift.

 

Styrelsen sammanträder regelbundet under läsåret. Pengar som samlats in genom olika verksamheter går bl.a. till barnens skolresor, lekredskap, familjedagar, föreläsningar, julfester eller andra aktiviteter som skolan och förskolan då får möjlighet att erbjuda eleverna.

Sidan uppdaterades 2020-09-08