Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Lyckans förskola

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

Lyckans förskola

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Pl 1293 Farstorp

280 23 Hästveda

Våra avdelningar:

Vildriket

Mobil/SMS: 0721-93 60 41

Kullerbyttan

Telefon: 0451-26 63 25

SMS: 0732-49 02 25


Förskolechef

Petra Carlsson

Telefon: 0451-26 61 62

Specialpedagog

Lena Nilsson

Telefon: 0451-26 78 88

Lyckans förskola

Karta

Lyckans förskola ligger i ett naturskönt område mitt i Farstorp. Förskolan har två avdelningar: Kullerbyttan och Vildriket. På Kullerbyttan finns de äldre barnen och på Vildriket de yngre.

Text

Om förskolan

Vår förskola har naturen och skogen in på knuten. Vi har en fantastisk utemiljö med många möjligheter till uteaktiviteter för barnen.

 

Vi är cirka 35 barn och åtta pedagoger i rymliga lokaler.

Vi är en "Grön Flagg" förskola som tillsammans med barnen aktivt arbetar med hållbar utveckling.

 

Farstorps skola är vår närmaste granne. Vi har även tillgång till skolans gymnastikhall.


Vid stängning samarbetar vi med skolans fritidsverksamhet.

På gården finns gungor och klätterställning.

Några av våra konstnärer arbetar.

Vi har en pil-koja i ett hörn av gården.

I labyrinten är det spännande att springa.

Vi har både trumset och ljudvägg på gården.

Så här arbetar vi

Vi på Lyckans förskola har tre VÄRDEORD som präglar vår verksamhet:

GLÄDJE-TRYGGHET-OMTANKE

 

Att känna glädje och få glädjas med varandra är en förutsättning för kamratskap, delaktighet och tillit. Att känna glädje och stolthet får varje människa att växa och utvecklas. Glädje, nöje och lust genomsyrar allt kunskapande.

 

Vi arbetar för att skapa trygghet och tillit för barnen. Att känna trygghet med varandra är en viktig förutsättning för lärande och utveckling. Genom en trivsam atmosfär och en utvecklande miljö kan vi alla trivas.

 

Vi ska ge varje barn den omsorg och det stöd barnet behöver. Att kunna känna omtanke är en viktig egenskap som får andra att må bra. Varje dag ska vara rolig och lärorik för barnet. Barnen ska känna lust och hitta glädjen i det lilla.


Vi arbetar efter Läroplan för förskolan Lpfö 98, reviderad 2016PDF (pdf, 4 MB)

Vårt lokala mål är:

Att skapa goda möten så att alla ska få vara sitt bästa.

 

Utifrån detta jobbar vi med vårt relationistiska förhållningssätt och bemötande både mot barn, föräldrar och pedagoger emellan.

 

Detta gör vi genom att ha gemensamma kvällsträffar och utvecklingsgrupper (tillsammans med specialpedagog), där pedagogerna diskuterar och går på djupet med de olika begreppen: integritet, självkänsla, likvärdighet och personligt ansvar. De inre värdena som har betydelse för hur vi stärker varandra.

Pedagogisk dokumentation

Vi använder pedagogisk dokumentation som ett arbetsredskap för planering och utvärdering, samt för att i text och bild, tillsammans med barnen, reflektera över och synliggöra barnets utveckling och lärandeprocesser.


Barnen har en egen pärm, där vi samlar dokumentationer från barnets lärprocesser, foton och teckningar som barnet gjort. Innehållet i pärmen är ett sätt att synliggöra barnets lärande och utveckling. För att underlätta dokumentationen använder vi oss av våra lärplattor och projektorer. Då kan vi lätt återkoppla till barnen.

Sidan uppdaterades 2018-03-21 av Anette Aronsson

Karta

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube