Lyckans förskola

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

Lyckans förskola

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Pl 1293 Farstorp

280 23 Hästveda

Våra avdelningar:

Vildriket

Mobil/SMS: 0721-93 60 41

Kullerbyttan

Telefon: 0451-26 63 25

SMS: 0732-49 02 25Rektor

Petra Carlsson

Telefon: 0451-26 61 62

Specialpedagog

Lena Nilsson

Telefon: 0451-26 78 88

Skicka meddelande

Lyckans förskola

Lyckans förskola ligger i ett naturskönt område mitt i Farstorp. Förskolan har två avdelningar: Kullerbyttan och Vildriket. På Kullerbyttan finns de äldre barnen och på Vildriket de yngre.

Om förskolan

Vår förskola har naturen och skogen in på knuten. Vi har en fantastisk utemiljö med många möjligheter till uteaktiviteter för barnen.

 

Vi är sammanlagt cirka 25 barn och sju pedagoger i rymliga lokaler.

Vi har en specialpedagog kopplad till oss.

Vi är en "Grön Flagg" förskola som tillsammans med barnen aktivt arbetar med hållbar utveckling.

 

Farstorps skola är vår närmaste granne. Vi har även tillgång till skolans gymnastikhall.


Vid stängning samarbetar vi med skolans fritidsverksamhet.

På gården finns gungor och klätterställning.

Några av våra konstnärer arbetar.

I labyrinten är det spännande att springa.

Vi har både trumset och ljudvägg på gården.

Så här arbetar vi

Vi på Lyckans förskola har tre VÄRDEORD som präglar vår verksamhet:


TRYGGHET-LÄRANDE-GLÄDJE


Trygghet: Att känna trygghet gentemot varandra, både barn-barn, barn-vuxna och vuxna-vuxna är en viktig förutsättning för lärande och utveckling. Utan rtygghet till varandra är det svårt att förstå och se varandras olikheter. Att känna trygghet till varandra skapar också en förmåga till empati.


Lärande: Att utveckla sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära. Att varje barn utifrån sin ålder och utveckling får ett rikt språk och god förmåga att kommunicera med andra.


Glädje: Att känna glädje och få glädjas med varandra är en förutsättning för kamratskap, delaktighet och tillit.

Att känna glädje och stolthet i det jag gör får varje människa att växa och utvecklas. Glädje är också intimt förknippat med humor. Glädjen, nöjet och lusten genomsyrar allt kunskapande.


Vi arbetar efter Skolverkets läroplan för förskolan.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vårt lokala mål är:

Att skapa goda möten så att alla ska få vara sitt bästa.

 

Utifrån detta jobbar vi med vårt relationistiska förhållningssätt och bemötande både mot barn, föräldrar och pedagoger emellan.

 

Detta gör vi genom att ha gemensamma kvällsträffar och utvecklingsgrupper (tillsammans med specialpedagog), där pedagogerna diskuterar och går på djupet med de olika begreppen: integritet, självkänsla, likvärdighet och personligt ansvar. De inre värdena som har betydelse för hur vi stärker varandra.

Pedagogisk dokumentation

Vi använder pedagogisk dokumentation som ett arbetsredskap för planering och utvärdering, samt för att i text och bild, tillsammans med barnen, reflektera över och synliggöra barnets utveckling och lärandeprocesser.


Barnen har en egen pärm, där vi samlar dokumentationer från barnets lärprocesser, foton och teckningar som barnet gjort. Innehållet i pärmen är ett sätt att synliggöra barnets lärande och utveckling. För att underlätta dokumentationen använder vi oss av våra lärplattor och projektorer. Då kan vi lätt återkoppla till barnen.

Sidan uppdaterades 2020-05-13