Projekt

Vi arbetar med olika projekt på våra avdelningar. Projekten styrs av barnens nyfikenhet och intressen och utvecklingsområden som medarbetare och rektor har identifierat. Detta gör att projekten kan ta olika vägar och alltid driver arbetet framåt. Vi vill att projektet ska genomsyra hela verksamheten och sträcka sig över hela dagen, stort som smått. Vi är en Grön Flagg-certifierad förskola och ser miljön som ett viktigt arbetsverktyg i projekten.

Syftet med projekten är att stötta barnen utifrån läroplanens värdegrund och inom de olika målområdena, samt att utmana barnen till nya färdigheter, kunskaper och känna lust att lära.

 

Grön Flagg

Vi är en certifierad "Grön Flagg förskola", vilket vi är mycket stolta över. Vi arbetar aktivt med hållbar utveckling på ett roligt och engagerande sätt. Vi vill att barnen utvecklar respekt och hänsyn för miljön och dess ändliga resurser. Vi vill att detta skall bli en självklarhet och att de inspirerar sin familj och andra i sin närhet. Vi tror på barnen. Vi tror att handlingskraft och framtidstro hos nästa generation krävs för att kunna anta de stora utmaningar vi står inför.

Sidan uppdaterades