Lövkojans förskola

Välkommen till Lövkojans förskola som ligger naturskönt på landet cirka två kilometer från Ballingslövs tågstation. Förskolan är Grön Flagg-certifierad, vilket innebär att vi arbetar för en hållbar framtid. Vi arbetar mycket för att stärka barnens inre värde och jobbar aktivt för att stärka deras självkänsla.

Lövkojans förskola

Foto: Elin Eriksson

Kontakt

Besöksadress: Albinsväg 1, Ballingslöv

Blåbäret: 0451-26 63 46

Lingonet: 0451-26 63 47

Hallonet: 0451-26 63 24


Skicka post till förskolan

 

Om förskolan

Lövkojans förskola ligger naturskönt på landet cirka två kilometer från Ballingslövs tågstation. Förskolan är Grön Flagg-certifierad, vilket innebär att vi arbetar för en hållbar framtid.


Förskolan har plats för 48 barn fördelat på två avdelningar.

Blåbäret och Lingonet är en avdelning men delad på två hemvister, här går de yngre barnen. På Hallonet går de äldre barnen. Hallonet ligger i modul bredvid den äldre byggnaden där de yngre barnen går.


Förskolan är omgärdad av två härliga utegårdar. Vi har även nära till både skog och ängsmarker, vilka vi så ofta som möjligt går iväg och utforskar och inspireras av.


Vi lagar vår egen mat

Lövkojans förskola har eget kök och kokerska som lagar god och näringsriktig mat. Här serveras närodlad och ekologisk mat och även en stor och härlig salladsbuffé varje dag. Här lägger vi grunden för goda matvanor. och vi ser på måltiden som en trevlig och lugn stund på dagen där samspel och dialog är viktigt. Köket har även ett instagramkonto: lovkojans_kok.


Läs mer om mat i våra förskolor


Kvalitetspris för bästa resultat 2019

Lövkojans förskola ingår i förskoleområde 1 tillsammans med förskolorna Hästhoven, Hasselbacken samt Lyckan där vi lägger stort fokus på förhållningssätt och bemötande. 2019 mottog vi Barn- och utbildningsnämndens kvalitetspris för bästa resultat. VI fick priset för vårt arbete med förhållningssätt och bemötande samt den positiva utveckling vi kan se i barnen på förskolan. Vi arbetar mycket för att stärka barnens inre värde och jobbar aktivt för att stärka deras självkänsla. Vi är nyfikna och intresserade av varje barns person.


Välkommen till oss du också med ditt barn!


Förhållningssätt och bemötande

Genom att ha ett gemensamt förhållningssätt skapar vi ett arbetsklimat där både barn och vuxna känner sig trygga, respekterade och behövda. Detta ser vi som en grundförutsättning för varje barns tilltro till sin egen förmåga, utveckling och lärande. Vi bygger vår utbildning och undervisning utifrån några enkla men viktiga ord.


Trygghet

  • Vi lägger lägger mycket fokus på inskolningen så att det blir en trygg övergång från hemmet till förskolan.
  • Vi vet att det är viktigt att skapa en god kontakt med vårdnadshavare.
  • Vi erbjuder en trygg och inspirerande lärmiljö och tillgodose barnens önskemål, behov och känslor.

Glädje

  • Vi ger barnen uppmuntran och fokuserar på det positiva.
  • Vi ger barnen utmaningar som stärker deras självförtroende.
  • Vi uppmuntra barnens tilltro till sin egen förmåga.

Gemenskap

  • Vi arbetar för att alla ska känna sig välkomna och känna sig sedda.
  • Vi ger mycket tid till lek.
  • Vi är tillsammans mycket över avdelningarna.

Dessa ord är vägledande för planering av vår verksamhet och barnens delaktighet och inflytande, vilket är i enlighet med förskolans läroplan.

Så arbetar vi

Vi arbetar utifrån ett relationisktiskt förhållningssätt. Inom det relationsitiska förhållningssättet ligger fokus på goda relationer för att barn ska lära och utvecklas. Inom det relationsistiska förhållningssättet är pedagogens genuina intresse för varje enskilt barn viktigt för att barnet ska utveckla en god självkänsla, integritet och ansvarstagande.


Miljön

Miljön har en viktig roll att spela i förskolan, och därför arbetar vi aktivt med att förändra den efter våra barns intresse, förutsättningar och behov. Vi som arbetar på förskolan vill att miljön ska vara lustfylld, lärorik och utmanande för barnen. Vi vill att den ska inspirera barnen till att leka, samspela, skapa och utforska.


Pedagogerna ska tillsammans med dig som är vårdnadshavare lägga grunden till barnens lust för ett livslångt lärande.


Undervisning - ett lärande hela dagen

Idag använder vi oss av begreppet undervisning även i förskolan. När vi pratar om undervisning i förskolan menar vi att pedagogerna på olika sätt under dagen skapar sammanhang eller situationer där barnen utvecklar olika förmågor. Undervisningen anpassas utifrån barnens intressen och behov och kan ske både planerad och spontan under hela dagen.


Pedagogisk dokumentation - som ger kvalitet

Vi arbetar systematiskt med vårt kvalitetesarbete. Vi följer barnens utveckling reflekterar, analysar och dokumenterar utifrån de mål som förskolan ska arbeta efter för att varje barn ska få bli sitt bästa.

 

Varje barn har en egen pärm där vi sätter in fotografier, teckningar och dokumentationer som de har gjort vid olika tillfällen. Pärmens innehåll visar barnets lärande och utveckling under tiden på förskolan. Pärmen får följa med hem när ditt barn slutar hos oss.


Digitalisering i förskolan

Digital kompetens är idag ett uttalat uppdrag i förskolans läroplan. Det innebär att det inte längre handlar OM de digitala verktygen ska vara med utan HUR de ska vara med.


När vi pratar om digital kompetens i barngrupperna menar vi hur det digitala och analoga tillsammans bidrar till ett fördjupat lärande hos barnen. Det kan exempelvis vara att leka en rollek och förstärka miljön genom en projektion. Att lära sig pussla på en lärplatta för att sedan bli inspirerad till att pussla ett vanligt pussel. Att träna programmering och kodning i gympasalen med kompisarna innan de överför denna kunskap på en bluebot programmering eller genom att scanna en qr-kod få igång musiken till den melodifestival låt som ett uppträdande framför spegeln kräver.


Att helt enkelt få en större förståelse för det digitala vi möter i vardagen. En kunskap och färdighet som är föränderlig då samhället förändras precis som tekniken.

Sidan uppdaterades