Föräldraaktiv inskolning

Här kan du läsa hur en föräldraaktiv inskolning går till.

Aktiv under inskolningen

Vi på förskolan Metropol har valt att använda en modell där
du som vårdnadshavare är aktiv under inskolningen. Detta för att skapa en djupare förståelse och kännedom i samspelet mellan dig och ditt barn. Vi vill även ge dig en inblick i förskolans värld och hur vår verksamhet fungerar. Detta för att vi gemensamt ska skapa trygghet och förtroende för en ömsesidig och öppen dialog.


Tider för inskolning

Dag 1: 9.00-11.00

Dag 2: 9.00-14.00

Dag 3: 9.00-14.00

Dag 4: 9.00-14.00

Dag 5: 9.00-14.00


Att tänka på under inskolningen

  • En vårdnadshavare är med barnet hela första dagarna.
  • Tillsammans med oss deltar du i alla situationer under dagen.
  • Pedagogerna lär känna barnet i lugn och ro under veckans gång med vårdnadshavaren vid sin sida.
  • Inskolningen anpassas särskilt för ditt barn. Detta för att ge de bästa förutsättningar för vistelsen på förskolan.
  • Alla pedagoger hjälps åt för att få barn och föräldrar att känna sig välkomna.
  • Vid barnets andra vecka (första egna vecka) är det viktigt att förälder eller anhörig är tillgängliga vid behov.

Sidan uppdaterades