Litteraturförskolan Metropol

Med ett centralt läge i Tyringe tätort, har vi nära till både natur och allmänna kommunikationsmedel.

Förskolan Metropol, Tyringe

Foto: Monica Olsson

Kontakt

Besöksadress: Brännerigatan 1, Tyringe

Hemvist A, telefon: 0451-26 79 62

Hemvist B, telefon: 0451-26 79 63

Hemvist C, telefon: 0451-26 79 64

Hemvist D, telefon: 0451-26 79 65


Skicka post till förskolan

 

Om förskolan

Förskolan består av fyra åldersindelade hemvister där pedagogerna utgör en samlad resurs med gemensamt ansvar för alla barn.

Lokalerna är stora och förändras efter gruppernas behov och intresse, det finns även ett stort motorikrum och en matsal.


Utemiljön

Den inbjudande utemiljön kring förskolan består både av gräsytor, asfalt samt en skogsdel.


Så arbetar vi

Gemensamhet är ett ord som ligger till grund för hur vi arbetar på vår enhet. Vi hjälps åt med och lägger stor vikt vid att "alla barn är allas" vilket bland annat innebär att främst barnen, men även föräldrarna, ska känna sig trygga i hela huset och med all personal.


Boken tar oss till fantasins värld

Litteraturförskolan Metropol har ett tematiskt arbetssätt där sagor och litteratur står i centrum. Lärande i sagans värld är grunden i utbildningen och undervisningen. Utifrån sagan väver vi in alla delar i förskolans läroplan på ett lekfullt och lustfyllt sätt. Böcker, sagor och fantasi används i det tematiska arbetet som utgår ifrån en barnbok. Vi skapar inspirerande läs- och lärmiljöer utifrån sagan och barnbokens värld och arbetar aktivt med språkutveckling och läsfrämjande åtgärder. Förskolan samverkar med Tyringe bibliotek.


Sidan uppdaterades