Sagolandet

Sagolandet

Barnen på Sagolandet är 1–2 år.

Vår förutsättning är att vi har goda relationer med både barn och vårdnadshavare.

I vårt arbete utgår vi ifrån Babblarna där vi får med alla läroplansmål som innefattar bland annat matematik, språk, motorik och naturvetenskap. Vi ser till varje barns intresse och erfarenheter när vi planerar vår verksamhet.

Vår lärmiljö anpassar vi och den är ständigt i förändring. Våra miljöer lockar till lek, rörelse och mycket utforskande.

Sidan uppdaterades