Regnbågen

Regnbågen

Barnen på Regnbågen är 2–3 år.

Vi lägger stor vikt på att skapa goda relationer med både barn och vårdnadshavare.

På Regnbågen har leken ett stort utrymme, vi ser att i leken utvecklar barnet förmågor som bland annat språk, samarbete, fantasi, kreativitet och problemlösning. Leken finns med både i den spontana och planerade undervisningen.

Vi vill att barnen har möjlighet att kunna påverka vardagen på förskolan och vara delaktiga i miljöns utformning. Våra fokusområden är språkutveckling och digitalisering utifrån barns intresse så arbetar vi med projekt.

Sidan uppdaterades