Föräldrasamverkan

Pedagogerna ska tillsammans med vårdnadshavarna lägga grunden till barnens lust för ett livslångt lärande.

På Lillgårdens förskola har vi:

  • Daglig kontakt med föräldrarna
  • Föräldramöten
  • Utvecklingssamtal
  • Olika evenemang som föräldrar bjuds in till under året
  • Föräldrasamverkan


Sidan uppdaterades