Föräldrasamverkan

Pedagogerna ska tillsammans med vårdnadshavarna lägga grunden till barnens lust för ett livslångt lärande.

På Lillgården har vi:

  • daglig kontakt med vårdnadshavarna
  • inskolning
  • föräldramöte/trivselkvällar
  • utvecklingssamtal


Sidan uppdaterades