Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Lillgårdens förskola

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

Lillgårdens förskola

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Storgatan 37

280 10 SösdalaRektor

Lise-Lotte Kjellsdotter

Telefon: 0451-26 79 10

Våra avdelningar

Blåkulla: 0451-26 73 36

Mellangården: 0451-26 63 19

Regnbågen: 0451-26 73 33

Sagolandet: 0451-26 73 34

Sörgården: 0451-26 63 19

Trollskogen: 0451-26 73 35


Köket

0451- 26 60 96

Föräldrasamverkan

Pedagogerna ska tillsammans med vårdnadshavarna lägga grunden till barnens lust för ett livslångt lärande.

På Lillgården har vi:


  • daglig kontakt med vårdnadshavarna
  • inskolning
  • föräldramöte/trivselkvällar
  • utvecklingssamtal
  • föräldraråd där föräldrarepresentanter, pedagoger och rektor träffas.


Sidan uppdaterades 2019-07-04 av Linda Färdig

Navigera vidare:

Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun