Blåkulla

Blåkulla

Barnen på Blåkulla är 3–5 år

Vi arbetar med att utveckla barnens styrkor och förmågor samt att belysa vikten av människors olikheter.

Vi arbetar med digitalisering där barnen både ska få uppleva och få en förståelse för vardaglig teknik. I kombinationen med digitala verktyg så läggs fokusen på språkutveckling och matematik.

Vi lägger stor vikt på leken där barnen vid rollek får utbyta sina erfarenheter, fantasi och imitera omvärlden. I ateljén där får barnen utrymme för sin fantasi och kreativitet och får använda sig av olika material och tekniker. Genom bygg och konstruktion får barnen möjlighet att utveckla problemlösning, kreativitet, socialt samspel samt matematiska begrepp.


Sidan uppdaterades