Lilla Björns förskola

Lilla Björns förskola finns i en anrik villa i centrala Hässleholm, med närhet till både Hässleholms centrum och den grönskande naturen. Villan ligger på en höjd med utsikt över närområdet

Foto: Martina Ribbestam

Kontakt

Besöksadress: Lövskogsvägen 6, Hässleholm

Lingon: 0451-26 67 88, sms: 0730-60 19 14

Blåbär: 0451-26 67 87 sms: 0730-49 82 52


Skicka post till förskolan


Om förskolan

Lilla Björn har plats för 20 barn. Hos oss utgår vi från våra värdeord:

  • Självkänsla och trygghet
  • Utforskande
  • Inspirerande miljö
  • Det lustfyllda lärandet
  • De 100 språken


Arbetet kring den pedagogiska miljön är i ständig fokus – allt för att anpassas efter varje barns behov och intresse. Vi strävar efter att bemöta varje barn där det befinner sig och att erbjuda en inbjudande miljö för skapande i olika former. Vi vill att barnen ska få bilda sin egen uppfattning och få stöttning och trygghet både av våra engagerade pedagoger och miljön - den tredje pedagogen.


Verksamheten består av två avdelningar: Lingon, 1-3 år och Blåbär, 3-5 år. 

Så arbetar vi

Vi arbetar med inspiration från Reggio Emilia, en stad i norra Italien som startade förskolor för drygt femtio år sedan, med en grundtanke om att ”ett barn har 100 språk”. De menar att alla barn har olika sätt att se och tolka omvärlden på. Ett barn ska erbjudas att prova olika uttryckssätt för att på så vis bemöta omvärlden helt utifrån sin egen förmåga och sina egna förutsättningar.


Vår utgångspunkt i verksamheten är att barnen från start är rika på kunskaper och besitter en djup intelligens och det är vår roll som pedagoger att hjälpa till att lyfta fram detta hos varje individ.


Vi arbetar med projekt vilket betyder att vi tillsammans med barnen väljer ett speciellt ämne att undersöka mer ingående. I projektet får barnen utforska, uppleva, experimentera, skapa, leka och lära med stöd av pedagoger och på eget initiativ.


Under projektets gång använder vi oss av pedagogisk dokumentation. Det används även som uppföljning kring barnets lärandeprocess. Projektet dokumenteras och reflekteras av pedagoger och barn.

Sidan uppdaterades