Kyrkklockans förskola (Fristående förskola)

Kyrkklockans förskola finns i bottenvåningen av Hässleholms församlingshus i centrala Hässleholm. Här finns 30 platser.

Kontakt

Besöksadress: Kyrkbacken 5, Hässleholm

0451-77 62 50

 

Om förskolan

Kyrkklockan är en fristående förskola med Svenska kyrkan, Hässleholms församling som huvudman. Vi har funnits i bottenvåningen av församlingshuset i centrala Hässleholm sedan 2003 och har 30 platser.  Förskolan är liten och personlig med engagerade och kreativa pedagoger. Trygghet, anknytning och små barngrupper är viktigt för oss.  Det ska kännas bra att lämna sitt barn på Kyrkklockan! Vårt centrala läge gör att vi har nära till parker och kulturupplevelser.


Utemiljön

Utemiljön är nyanlagd och varierad med plats för både styrda och fria lekar. En genomtänkt utformning och materialval skapar balans mellan säkerhet och motoriska utmaningar på lekplatsen. Mitt på lekplatsen står en stor klätterställning utformad som Noas ark, där leker barnen gärna.


Vi ligger granne med hembygdsparken och har också närhet till andra parker och grönområden.


Profil

Förskolan har en kristen profil. Verksamheten vilar på en kristen värdegrund som lyfter fram alla barns unika värde precis som de är. Vi vill förmedla livsglädje, en tro på sig själva och på framtiden. Vi bemöter andra som vi själva vill bli bemötta. Vi firar kristna högtider.


Så arbetar vi

Trygghet och anknytning är en förutsättning för utveckling och lärande. Pedagogerna arbetar aktivt och medvetet bland annat genom att skapa en lugn miljö, arbeta i små grupper och vara närvarande hos barnen när de leker.

Kyrkklockan lägger stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling. Vi sjunger, rimmar och ramsar, arbetar med högläsning och bilder.


Värdegrundsarbetet är centralt i verksamheten, här lägger vi grunden för framtiden. Arbetet sker både i planerade och spontant uppkomna situationer, exempel på begrepp är samarbete, vänta på sin tur och säga förlåt.

Vi arbetar i olika projekt som tar avstamp i läroplanens mål och syftar till lärande och utveckling för barnen.  Vi lär tillsammans och lyfter fram mångfalden av barnens tankar och teorier.


Ett gott föräldrasamarbete och vi-känsla är viktigt för oss. Vi vill ge barnen en förskoletid med lustfyllt lärande och goda minnen.


Läs mer på Kyrkklockans förskolas webbplats.

Kyrkklockans webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Sidan uppdaterades