Föräldrasamverkan

Förskolans uppgift är att i samarbete med föräldrarna verka för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. Det gör vi på olika sätt. Här berättar vi om hur vi arbetar med föräldrasamverkan.

Daglig kontakt

Den viktigaste delen av vår kontakt med dig som vårdnadshavare är den dagliga kontakten i hallen när du lämnar och hämtar ditt barn. Det är bra om du berättar om något hänt på morgonen som kan påverka barnet under dagen och när du hämtar berättar vi hur barnets dag varit. Lite om vad vi gjort, om barnet sovit och ätit och om något särskilt har hänt som du som förälder kan behöva veta när du pratar hemma med ditt barn om dagen.


Utvecklingssamtal

Vi erbjuder utvecklingssamtal en gång per läsår, eller oftare för den som så önskar. Då kan vi i lugn och ro sitta ned och prata om barnets lek och lärande. Om du som förälder har funderingar eller önskemål gällande ditt barns vardag på förskolan eller verksamheten i stort så får vi chans att prata om det på utvecklingssamtalet.


Föräldramöten

Varje höst inbjuder vi till föräldramöte eller en föräldraaktivitet där vi om oss och hur vi jobbar pedagogiskt med barnen.


Informationsbrev, instagram och anslagstavla

Med jämna mellanrum får alla föräldrar ett informationsbrev om vad som händer på förskolan.


Vi har ett Instagramkonto där föräldrar kan följa barnens vardag på förskolan. Vi sätter också upp aktuell information på anslagstavlan i hallen.

Sidan uppdaterades