Juvelens förskola

Juvelens förskola är inte längre sökbar eftersom den avvecklas under 2022. Juvelens förskola finns i nybyggda moderna lokaler på området Väster i Hässleholm.

Juvelens förskola  Hässleholm

Foto: Carolin Olsson

Kontakt

Besöksadress: Backsläntsgatan 9, Hässleholm

Diamanten: 0451-26 71 63

Rubinen: 0451-26 71 64

Smaragden: 0451-26 71 63

 

Skicka post till förskolan


Om förskolan

Juvelens förskola ligger i anslutning till Västerskolan.

Här finns cirka 45 barn som är indelade i tre olika hemvistgrupper efter ålder:

Rubinen 1-2 år

Smaragden 3-4 år

Diamanten 5 år


Utemiljön

Vi har nära till kultur, skog och parker. Dessa miljöer ingår som en naturlig del av vårt pedagogiska arbete.


Så arbetar vi

Vi strävar efter att barnen ska känna trygghet och ha roligt under sin förskoletid och planerar vår verksamhet efter det. Därför ser alltid våra dagar olika ut och det är barnen som står i fokus.

Sidan uppdaterades