Hattstugans förskola

Förskolan ligger i centrala Bjärnum med närhet till skogen.

Hattstugans förskola i Bjärnum

Hattstugans förskola

Kontakt

Besöksadress: Majgatan 5, Bjärnum

Nyckelpigan: 0451-26 78 51

Blåsippan: 0451-26 78 52

Smultrondalen: 0451-26 78 53

Regnbågen: 0451-26 78 54

Trollsländan: 0451-26 78 55

Vitsippan: 0451-26 78 56


Skicka post till förskolan

 

Om förskolan

På Hattstugans förskola finns sex avdelningar:

  • Regnbågen 1-3 år
  • Smultrondalen 1-3 år
  • Blåsippan 1-3 år
  • Trollsländan 3-4 år
  • Vitsippan 3-4 år
  • Nyckelpigan 5 år.

På varje avdelning arbetar utbildade förskollärare och barnskötare. Vi har även ett ekonomibiträde som ansvarar för maten, frukost, lunch och mellanmål. Lunchen levereras från Lyckåsa kök i Bjärnum varje dag, vilken ekonomibiträdet tar hand om.Så arbetar vi

På Hattstugans förskola är vår vision att alla ska känna sig trygga, delaktiga och känna gemenskap och glädje. Genom att arbeta med ett relationistiskt förhållningssätt skapar vi kärleksfulla gränser och bygger upp goda relationer där allas självkänsla får växa. Vi tar tillvara allas kompetenser genom samarbete och det kollegiala lärandet tar stor plats. Vi skapar miljöer som utmanar alla till att utforska leka och lära.


Bjärnums förskolor- Hattstugan och Haga arbetar med ett gemensamt projekt ”Lustfyllt lärande i lekens värld”, det är barnens intressen som styr vilka vägar projektet tar. I detta arbete synliggör vi barnens lärprocesser med pedagogisk dokumentation. Vi dokumenterar och analyserar även vårt arbete i verksamheten genom vårt reflektionsprotokoll som finns tillgängligt ute på avdelningarna.


Sidan uppdaterades