Projekt

Vi arbetar med olika projekt på våra avdelningar. Det är barnens nyfikenhet och intresse, samt identifierade utvecklingsområden som styr dessa olika projekt. Detta gör att projekten tar olika vägar och driver arbetet framåt. Vi vill att projektet ska genomsyra hela utbildningen och sträcka sig över hela dagen, stort som smått.

Om vårt projekt

Med hjälp av projektet vill vi stötta barnen utifrån läroplanens värdegrund och inom de olika målområdena, samt att utmana barnen till nya färdigheter, kunskaper och känna lust att lära.


Grön flagg

Vi är en certifierad Grön Flagg förskola och vårt arbete med Grön Flagg fortsätter. Grön flagg ger barn och unga fantastiska förutsättningar att arbeta aktivt med hållbar utveckling på ett roligt och engagerande sätt. Alla blir delaktiga i hållbarhetsarbetet och man arbetar mot mål och riktlinjer i läroplanen. Grunden i grön flagg är inflytande och det är barnens idéer och nyfikenhet som styr.

Vi tror på barnen. Vi tror att handlingskraft och framtidstro hos nästa generation krävs för att kunna anta de stora utmaningar vi står inför.


På Hästhovens Förskola skall alla barn bli sedda, känna sig välkomna och ”få bli sitt allra bästa".

Sidan uppdaterades