Hästhovens förskola

Hästhovens Förskola ligger centralt i Hästveda med promenadavstånd till skog, natur, bibliotek, skola och tågstation. Vi arbetar med trygghet, glädje och lärande för att alla barn ska få bli sitt bästa!

Hästhovens förskola i Hästveda

Foto: Marie Löfstrand

Kontakt

Besöksadress: Östra Tvärgatan 9, Hästveda

Flodhästen: 0451-26 61 94

Gunghästen: 0451-26 61 66

Sagohästen: 0451-26 61 96

Sjöhästen: 0451-26 61 64

Vildhästen: 0451-26 61 95


Skicka post till förskolan

 

Om förskolan

Välkomna till Hästhovens förskola som är centralt belägen i Hästveda. Med promenadavstånd till skog, natur, bibliotek, skola och tågstation. Förskolan ingår i område 1 tillsammans med förskolorna Hasselbacken, Lövkojan och Lyckan. Hästhoven består av 5 avdelningar och har plats för upp till 92 barn. På Sagohästen och Vildhästen år barn i åldrarna 1-3 år och på Gunghästen, Flodhästen och Sjöhästen går barn i åldrarna 3-6 år. Öppningar och stängningar sker på Vildhästen.


Vi har en egen kokerska på förskolan som serverar närodlad, ekologisk mat, samt svenskt kött och en salladsbuffé till varje måltid. Här läggs grunden för bra och goda matvanor och vi ser på måltiden som en trevlig och lugn stund på dagen där samspel och dialog är viktigt.


Förskoleområde 1 mottog 2019 barn- och utbildningsnämndens kvalitetspris för Bästa Resultat. Priset riktar sig till pedagogernas förhållningssätt och den positiva utveckling man kan se i barnen på förskolan. Pedagogerna arbetar aktivt med bemötande och förhållningssätt och är genuint nyfikna och intresserade av varje barns person.

Varmt välkommen till oss!

barn med mössa på huvudet liigger ner på gräset med händerna under huvudet.

Foto: Marie Löfstrand

Vår vision

Genom att ha ett gemensamt förhållningssätt skapar vi ett arbetsklimat där både barn och vuxna känner sig trygga, respekterade och behövda. Detta ser vi som en grundförutsättning för varje individs tilltro till sin egen förmåga, utveckling och lärande.

En snigel av lera

En snigel av lera Foto: Therese Engander

Våra Värdeord

Vi bygger vår verksamhet utifrån våra värdeord trygghet, glädje och lärande.


Vi uppnår trygghet genom att:

  • lägga mycket fokus på inskolningen så att det blir en trygg övergång från hemmet till förskolan.
  • skapa en god kontakt med vårdnadshavare
  • erbjuda en trygg och inspirerande lärmiljö
  • tillgodose barnens önskemål, behov och känslor


Vi uppnår glädje genom att:

  • ge barnen uppmuntran och fokusera på det positiva
  • ge barnen utmaningar som stärker deras självförtroende
  • Uppmuntra barnens tilltro till sin egen förmåga


Vi uppnår lärande genom att:

  • barnen får utveckla sin nyfikenhet, lust samt förmåga att leka och lära
  • det finns en utmanande miljö där barnen utvecklas i sitt lärande och sin sociala kompetens
  • ge mycket tid till leken där barnen utvecklar sociala förmågor


Dessa värdeord är vägledande för planering av vår verksamhet och barnens delaktighet och inflytande, vilket är i enlighet med Läroplanen för Förskolan.

Skapande med naturmaterial

Foto av: Anna Nilsson Skapande med naturmaterial

Så arbetar vi

Förhållningssätt - ur det relationistiska

Vi på Hästhovens förskola arbetar ur ett relationisktiskt förhållningssätt. Den relationistiska ståndpunkten synliggör vikten av goda relationer för lärande och utveckling. Det grundas i en medvetenhet i pedagogens egen roll i skapandet i relationen med barnet, att se sin egen betydelse och sitt eget beteende som en förutsättning för utveckling av relationen och lärandet. Att pedagogens genuina intresse för varje enskilt barn öppnar upp förutsättningar för barnet att utveckla god självkänsla, integritet samt ansvarstagande.


Miljön - den tredje pedagogen

Miljön har en viktig roll att spela i förskolan, och därför arbetar vi aktivt med att förändra den efter våra barns intresse, förutsättningar och behov. Vi som arbetar på förskolan vill att miljön ska vara lustfylld, lärorik och utmanande för barnen. Vi vill att den ska inspirera barnen till att leka, samspela, skapa och utforska. Pedagogerna ska tillsammans med vårdnadshavare lägga grunden till barnens lust för ett livslångt lärande.


Undervisning - ett lärande hela dagen

I dag använder vi oss av begreppet undervisning även i förskolan. När vi pratar om undervisning i förskolan menar vi att - pedagogen leder målstyrda processer som syftar till utveckling och lärande. Att pedagogen är aktiv i syfte att påverka barn. Där barn, pedagog och innehåll blir kärnan, något som sker planerat eller spontant under hela dagen. Undervisning riktar sig till innehållet men också till hela barnets person, förutsättningar och behov.


Dokumentation - som ger kvalitet

Vi använder oss av ett systematiskt kvalitetsarbete. Arbetet innehåller observationer, reflektioner, analyser samt dokumentationer som grundar sig i de mål som förskolan ska arbeta efter. Detta arbete ligger till grund för att synliggöra barnets utveckling och lärprocesser, så att alla barn ska få bli sitt bästa.


Digitalisering

Digital kompetens är idag ett uttalat uppdrag i vår läroplan för förskolan. Det innebär att det inte längre handlar OM de digitala verktygen ska vara med utan HUR.

När vi i vårt område lyfter digital kompetens i barngrupperna handlar detta om att kunna förstå digitaliseringens påverkan på samhället. Det är inte en fråga om antingen det analoga eller digitala, utan det är dessa två tillsammans som bidrar till ett fördjupat lärande hos barnen. Det kan exempelvis vara att leka en rollek och förstärka miljön genom en projektion, att lära sig pussla på en lärplatta för att sedan bli inspirerad till att pussla ett vanligt pussel, att träna programmering och kodning i gympasalen med kompisarna innan de överför denna kunskap på en bluebot programmering eller genom att scanna en qr-kod få igång musiken till den melodifestival låt som ett uppträdande framför spegeln kräver.


Att helt enkelt få en större förståelse för det digitala vi möter i vardagen. En kunskap och färdighet som är föränderlig då samhället förändras och det gör också tekniken.

Sidan uppdaterades