Hästhovens förskola

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

Hästhovens förskola

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Östra Tvärgatan 9

282 75 Hästveda

Våra avdelningar

Flodhästen: 0451-26 61 94

Gunghästen: 0451-26 61 66

Sagohästen: 0451-26 61 96

Sjöhästen: 0451-26 61 64

Vildhästen: 0451-26 61 95

 Rektor

Petra Carlsson

Telefon: 0451-26 61 62

Specialpedagog

Lena Nilsson

Telefon: 0451-26 78 88

Skicka meddelande

Hästhovens förskola

Hästhovens Förskola är centralt belägen i Hästveda. Med promenadavstånd till skog, natur, bibliotek, skola och tågstation.

Hästhovens förskola i Hästveda

Foto av: Anna Johnsson Hästhovens förskola

Om förskolan

Välkomna till Hästhovens förskola som består av:

Sagohästen 1-3år tel: 0451-266196

Vildhästen 1-3år tel: 0451-266195

Gunghästen 3-6år tel: 0451- 266166

Flodhästen 3-6år tel: 0451-266194

Sjöhästen 3-6år tel: 0451-266164

 

Specialpedagog Lena Nilsson tel: 0451-267888

Rektor Petra Carlsson tel: 0451-266162


Öppningar och stängningar sker på Vildhästen.


Vi har en egen kokerska på förskolan som serverar närodlad, ekologisk mat, samt svenskt kött och en härlig salladsbuffé till varje måltid.


Förskolan har plats för upp till 92 barn.


Varmt välkomna till oss!

Foto:Anna Johnsson

Vår vision:

Genom att ha ett gemensamt förhållningssätt skapar vi ett arbetsklimat där både barn och vuxna känner sig trygga, respekterade och behövda. Detta ser vi som en grundförutsättning för varje individs tilltro till sin egen förmåga, utveckling och lärande.

En snigel av lera

Foto av: Therese Engander En snigel av lera


Våra Värdeord

Vi bygger vår verksamhet utifrån våra värdeord:


Trygghet

Detta uppnår vi genom att:

  • lägga mycket fokus på inskolningen så att det blir en trygg övergång från hemmet till förskolan.
  • skapa en god kontakt med vårdnadshavare
  • erbjuda en trygg och inspirerande lärmiljö
  • tillgodose barnens önskemål, behov och känslor

Glädje

Detta uppnår vi genom att:

  • ge barnen uppmuntran och fokusera på det positiva
  • ge barnen utmaningar som stärker deras självförtroende
  • Uppmuntra barnens tilltro till sin egen förmåga

Lärande

Detta uppnår vi genom att:

  • barnen får utveckla sin nyfikenhet, lust samt förmåga att leka och lära
  • det finns en utmanande miljö där barnen utvecklas i sitt lärande och sin sociala kompetens
  • ge mycket tid till leken där barnen utvecklar sociala förmågor


Dessa värdeord är vägledande för planering av vår verksamhet och barnens delaktighet och inflytande, vilket är i enlighet med Läroplanen för Förskolan (Lpfö 2018).


Skapande med naturmaterial

Foto av: Anna Nilsson Skapande med naturmaterial

Så här arbetar vi:

Vi är medvetna om att miljön är viktig för barnens lärande och därför låter vi den förändras efter barnens förutsättningar och behov. Vi som arbetar på förskolan vill att miljön ska vara lustfylld, lärorik och utmanande för barnen. Vi vill att den ska inspirera barnen till att leka, skapa och utforska. Pedagogerna ska tillsammans med vårdnadshavare lägga grunden till barnens lust för ett livslångt lärande.

 


Utemiljön är en viktig del av verksamheten som vi satsar mycket på. Vi har tillgång till en stor skog på vår gård där det blir mycket lek och utforskande.


Pedagogisk dokumentation:

Vi använder pedagogisk dokumentation som ett arbetsredskap för planering och utvärdering, samt för att i text och bild synliggöra barnets utveckling och lärandeprocesser.

 

Barnen har en egen pärm, där vi samlar foton och teckningar som barnet gjort. Innehållet i pärmen är ett sätt att synliggöra barnets lärande och utveckling.

 

För att underlätta dokumentationen använder vi oss av våra lärplattor och projektorer, för att lätt kunna återkoppla till barnen.

Sidan uppdaterades 2020-05-13

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar