Föräldrasamverkan

Respekt och förtroende

Ni som vårdnadshavare/föräldrar är viktigast för era barn. Därför gör vi vårt bästa för att skapa goda relationer mellan förskolan och hemmet. Vi vill att varje familj ska få en god introduktion i förskolan och ett fortsatt gott samarbete under barnets tid hos oss. Det är viktigt för oss på förskolan att ha en respektfull och förtroendefull kontakt med familjen för att vi ska kunna genomföra vårt uppdrag utifrån läroplanen.


Vi erbjuder:

  • Daglig kontakt
  • Föräldramöte
  • Månadsblad
  • Pedagogisk dokumentation
  • Trivselkvällar
  • Inskolningssamtal
  • Utvecklings- och uppföljningssamtal


Sidan uppdaterades