Hasselbackens förskola

Hasselbackens förskola är centralt belägen i Hästveda. Med promenadavstånd till skog, natur, bibliotek, skola och tågstation.

Hasselbackens förskola i Hästveda

Hasselbackens förskola ligger i lummiga Hästveda med nära till bibliotek och vårdcentral. Foto: Linda Färdig

Kontakt

Besöksadress: Östra Tvärgatan 8, Hästveda

0451-26 63 29

0729-77 00 15


Skicka post till förskolan

 

Om förskolan

Hasselbacken är en liten förskola med en avdelning. Vi har plats för 20 barn i åldern 1-6år. Förskolan ligger granne med vårdcentralen i Hästveda och nära Hästhovens förskola och mitt i en inbjudande utemiljö med skog och natur runt hörnet.


Vi är en Grön-flaggförskola och lägger därför stor vikt vid kosten och serverar näringsrik mat. Maten är lagad i Hästveda av närodlad, ekologiska råvaror, svenskt kött och vi serverar en härlig salladsbuffé till varje måltid. Varje dag erbjuder vi en varierad och smakfull frukost och mellanmål.


Hasslebackens förskola ingår i område 1 förskolorna Hästhoven, Lövkojan, Lyckan samt Hasslebacken i Hästveda, Ballingslöv och Farstorp där vi lägger stort fokus på förhålningssätt och bemötande. Vi arbetar mycket för att stärka barnens inre värde och jobbar aktivt för att stärka deras självkänsla.

Slajm är en favorit och den här fagen har en av pedagogerna gjort slajm till barnen.

Slajm är en favorit, den här dagen har en av pedagogerna gjort slajm till barnen. Foto: Linda Färdig

Vår vision

Genom att ha ett gemensamt förhållningssätt skapar vi ett arbetsklimat där både barn och vuxna känner sig trygga, respekterade och behövda. Detta ser vi som en grundförutsättning för varje individs tilltro till sin egen förmåga, utveckling och lärande.

En snigel av lera

Foto av: Therese Engander En snigel av lera

Våra Värdeord

Vi bygger vår verksamhet utifrån våra värdeorden trygghet, glädje och lärande.

 

Vi uppnår trygghet genom att:

  • lägga mycket fokus på inskolningen så att det blir en trygg övergång från hemmet till förskolan.
  • skapa en god kontakt med vårdnadshavare
  • erbjuda en trygg och inspirerande lärmiljö
  • tillgodose barnens önskemål, behov och känslor


Vi uppnår glädje genom att:

  • ge barnen uppmuntran och fokusera på det positiva
  • ge barnen utmaningar som stärker deras självförtroende
  • Uppmuntra barnens tilltro till sin egen förmåga


Vi uppnår lärande genom att:

  • barnen får utveckla sin nyfikenhet, lust samt förmåga att leka och lära
  • det finns en utmanande miljö där barnen utvecklas i sitt lärande och sin sociala kompetens
  • ge mycket tid till leken där barnen utvecklar sociala förmågor


Dessa värdeord är vägledande för planering av vår verksamhet och barnens delaktighet och inflytande, vilket är i enlighet med Läroplanen för Förskolan (Lpfö 2018).

Skapande med naturmaterial

Foto av: Anna Nilsson Skapande med naturmaterial

Så arbetar vi

Vi är medvetna om att miljön är viktig för barnens lärande och därför låter vi den förändras efter barnens förutsättningar och behov. Vi som arbetar på förskolan vill att miljön ska vara lustfylld, lärorik och utmanande för barnen. Vi vill att den ska inspirera barnen till att leka, skapa och utforska. Pedagogerna ska tillsammans med vårdnadshavare lägga grunden till barnens lust för ett livslångt lärande.

Sidan uppdaterades