Haga förskola

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

Haga förskola

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Skolgatan 1

BjärnumRektor

Åsa Ahlgren
Telefon: 0451-26 78 02

Telefon till våra avdelningar

Kronan: 0451-26 78 35

Pärlan: 0451-26 78 80

Skatten: 0451-26 78 36

Spiran: 0451-26 78 34

Tornet: 0451-26 78 65

Kronan

  • Ingen giltig användare vald.

Kronan är en förskoleavdelning för barn mellan 1 och 3 år.

Avdelningen Kronans målarrum

Kronans ateljé

I projektet Lustfyllt lärande i sagans värld utgår vi inne på Kronan från "Sagan om den lilla lilla gumman". Barnens intresse och nyfikenhet styr projektets riktning och innehåll. Genom bland annat skapande, fantasi, återberättande, socialt samspel och  diskussioner utmanas barnen mot ett fortsatt lärande. 

Sidan uppdaterades 2018-11-21 av Gunvor Borre