Föräldrasamverkan

Så här arbetar vi med föräldrarna.

På Haga förskola har vi

  • daglig kontakt med föräldrarna
  • mailkontakt
  • föräldraaktiv inskolning
  • föräldrafika där föräldrarna fikar tillsammans med sina barn
  • föräldramöten
  • utvecklingssamtal
  • trivselkväll tillsammans med barn och föräldrar
  • föräldraråd där föräldrarepresentanter, pedagoger och rektorer träffas.

Sidan uppdaterades