Gäddans förskola

Gäddans förskola är inte längre sökbar eftersom den avvecklas under 2022.

Gäddans Förskola ligger i en villa på Gäddastorpsområdet i Hässleholm

Gäddans förskola

Foto: Agneta Bergsten

Kontakt

Besöksadress: Nyckelvägen 35, Hässleholm

0451-26 88 67


Skicka post till förskolan

 

Om förskolan

På Gäddans förskola finns en avdelning. Både miljön inne och ute är anpassade efter förskolans verksamhet. Vi är ofta ute och besöker grönområdena som ligger i närheten av förskolan.


Så arbetar vi

Gäddan är en förskola fylld med lek, lust och glädje, där kompetent och engagerad personal samverkar med barn och föräldrar i en omsorgsfull och trygg miljö. Här arbetar personalen med barnet i centrum och varje barn möts på sin individuella nivå.


Lärmiljön tillsammans med arbetssättet ska stimulera och ta till vara barnets kunskaper, behov, vilja, glädje, lust och förmåga att lära. På Gäddans förskola möts barnet av vuxna som ser dess möjligheter, och som skapar förutsättningar till det livslånga lärandet. Barnens intresse och nyfikenhet är utgångspunkten i skapandet av arbetsområden och värdegrundsarbete löper som en röd tråd genom hela verksamheten.


Sidan uppdaterades