Föräldrasamverkan

Det är den dagliga kontakten som är viktigast för oss.

Förtroende och respekt

Vi på förskolan Växthuset vill att varje familj ska få en god
introduktion till förskolan och vad vi kan erbjuda. Tillsammans med dig som vårdnadshavare lägger vi grunden för ett livslångt lärande. Vi vill värna om ett gott och nära samarbete med hemmet, byggt på förtroende och respekt. Det är du som vårdnadshavare som är viktigast för ditt barn. Förskolan är ett komplement till hemmet. Vår verksamhet utgår ifrån förskolans läroplan, Lpfö 18.


Vi erbjuder:

  • Daglig kontakt
  • Föräldraaktiv inskolning
  • Inskolnings- och uppföljningssamtal
  • Utvecklingssamtal
  • Föräldramöte
  • Trivselaktiviteter
  • Infoblad
  • SMS

Sidan uppdaterades